bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje homeostáza, rovnováha organizmu, dom byliniek

čo je nové?      slovník    hemostáza

Hemostáza

Hemostáza je rovnováha, je to harmónia vonkajších síl pôsobiacich na organizmus a vnútorných síl pôsobiacich vo vnútri tela. Nakoľko organizmus je otvorený systém, neustále dochádza k výmene energii, ktoré narušujú harmóniu. Napriek týmto výkyvom  musí byť intracelulárny aj extracelulárny systém udržiavaný v podmienkach, v ktorých môžu oba tieto systémy  komfortne fungovať. Hovoríme o teplote, acidobázickej rovnováhe, hustote a prietoku krvi  a pod.

Ľudský organizmus sa správa ako otvorený systém. Tento systém má na svoje udržanie v rovnováhe k dispozícii hemostatické regulačné mechanizmy. Súbor vzájomne funkčne prepojených buniek a tkanív, ktoré spolupracujú na udržaní nejakej hodnoty (napr. hladiny glukózy v krvi, pH, telesná teplota a pod.)

Efektormi regulačných systémov sú nervové bunky a hormóny.  Regulačný systém funguje na príklade zmeny tlaku takto: senzor regulovaného systému [baroreceptor] predá informáciu nevovým bunkám, ktoré ju odovzdajú efektorovi  [hypotalamus]. Efektor predá informáciu do dreni nadobličiek, kde sa vytvoria hormóny, ktoré cez rôzne dráhy regulujú krvný tlak [napr. cez reguláciu telových tekutín - adiuretin)]

homeostáza, rovnováha organizmu, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje