bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, epitel, epitelové tkanivo, dom byliniek

Epitel

Stručne

Epitelové tkanivo predstavuje jedno zo štyroch základných typov tkanív v ľudskom organizme. Je tvorené predovšetkým bunkami, s malým množstvom extracelulárnej hmoty. Epitelové bunky  sú polarizované. Až na výnimky sú bezcievne, vyživované difúziou, a ležia na bazálnej membráne. Epitelové tkanivá plnia najrôznejšie funkcie, a preto sú veľmi rôznorodej morfológie - pokrývajú povrchy, resorbujú či secernujú látky z jedného kompartmentu do druhého, majú imunitné funkcie. Epitel teda nie je len "vrstvička buniek na povrchu", tvorí napr. podstatnú časť hmoty pečene či sleziny.

Funkcia epitelu

 • apikobazálna polarizácia - bunka má dva póly líšiace sa svojím biochemickým zložením a funkciou

  • apikálny pól - apikálna časť membrány

  • bazálny pól - bazolaterálna časť membrány

 • medzibunkové spoje - spolu s kohéznymi silami (sprostredkovanými okrem iného integrálnymi proteínmi bunkových membrán a kalciovými iónmi) sa podieľajú na adhézii epitelových buniek, vytvárajú bariéru pre prienik látok paracelulárnou cestou a tiež umožňujú medzibunkovú komunikáciu

 • zonula occludens (tight junctions) vytvárajú bariéru, počet týchto spojení determinuje mieru priestupnosti epitelu; tvorené proteínmi occludínom a klaudínom; vytvára hranicu medzi apikálnym a bazolaterálnym povrchom bunky

 • zonula adhaerens - podieľa sa predovšetkým na adhézii buniek; štruktúrne sa jedná o aktínové mikrofilamenty vychádzajúce z platničiek tvorených myozínom, tropomyozínom, alfa-aktinínom a vinkulínom

 • nexus (gap junction) - sprostredkovávajú medzibunkovú komunikáciu umožnením výmeny látok (napr. AMP, kalciové ióny); štruktúrne sa jedná o proteíny zoskupené do hexamérov ( konexón )

 • dezmosom (macula adhaerens) - dezmosomy sú rozprestreté pozdĺž laterálnych membrán buniek; podieľajú sa na adhézii buniek; diskoidná štruktúra s plakom (úponová platnička) na vnútornej strane membrány, kam sa upínajú intermediárne filamentá

 • bazálna membrána - bazálny povrch epitelových buniek nasadá na bazálnu membránu, pomocou ktorej je epitel ukotvený k subepitelovému väzivu; vytvára rozhranie medzi väzivom a epitelom

slovník liečiteľa, epitel, epitelové tkanivo, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje