bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hormóny, dom byliniek

Hormóny

Hormón  je látka, ktorá v mnohobunkových organizmoch (rastliny, živočíchy, huby, riasy...) slúži na chemickú signalizáciu medzi rôznymi bunkami alebo skupinami buniek.

Hormóny sa transportujú najčastejšie krvným riečiskom a spájajú sa s  cieľovými bunkami, ktoré majú v membránach receptor so špecifickým peptidom [spojovací proteín]. Hormón sa  naviaže na pepidový receptor, čím aktivuje signálnu dráhu, čo má v konečnom dôsledku za následok špecifickú bunkovú odpoveď.

Molekuly endokrinných hormónov sú uvoľňované priamo do krvného obehu, prevažne do fenestrovaných kapilár. Hormóny s parakrinou funkciou sa voľne rozptyľujú do medzibunkového priestoru v blízkosti cieľovej skupiny buniek.

Množstvo exogénnych chemických zlúčenín, prírodných aj umelých, má na človeka a živočíchy efekt podobný ako hormóny. Ich interakcia so syntézou, sekréciou, transportom, viazaním, aktivitou alebo elimináciou prírodných hormónov v tele môže zmeniť homeostázu, reprodukovateľnosť, vývoj, a/alebo správanie, rovnako ako endogénne hormóny.

hypotalamus   

ADH (vazopresín)

CRH (kortikotropín)

GHIH (hormón uvoľňujúci rastový hormón)   

GnRH (hormón uvoľňujúci gonadotropín)  

Oxytocín           

PIH (hormón inhibujúci prolaktín)                 

PRH (hormón uvoľňujúci prolaktín)    

TRH (hormón uvoľňujúci tyreotropín)

Epifýza (šišinka)                         Melantonín (spánkový hormón)

štítna žľaza                           Kalcitonín (inhibítor resorbcie kostí)    

T3  Trijódtyroxín  

T4 Tyroxín

Prištítne telieska                     PTH Parathormon (sprostredkovateľ regulácie       kalciového a fosfátového metabolizmu)

Pľúca  

Angiotenzín I    vazokonstričkný činiteľ      

Angiotenzín II

hypofýza  

ACTH (adrenokortikotropín)

FSH (folikuly stimulúci hormón)                               LH (luteinizačný hormón)

MSH  Melanotropín (melanocyty stimulujúci           hormón)

Prolaktín    

STH Somatotropín (rastový hormón)                        > TSH hormón stimulujúci štítnu žľazu  

Srdce                                  ANP Atriálny nátriuretický peptid (stimuluje  vylučovanie sodíka, močenie a relaxáciu ciev. Zároveň bráni tvorbe renínu, vasopresínu a     aldosterónu, látky s opačnými účinkami       

BNP Mozgový nátriuretický peptid

Pankreas                                   Gastrín

objavte byliny a plody  s vyšším obsahom flavonoidov

hormóny, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje