bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hydrolýza, slovník liečiteľa, dom byliniek

Slovo hydrolýza pochádza z gréckeho hydro, čo znamená voda a z lýzy, čo znamená prasknutie. Preložené → hydrolýza by mohla byť známa ako prasknutie vody. V tomto prípade hovoríme o rozbíjaní väzieb niektorých reaktantov s účasťou vody.

Hydrolýza

Hydrolýzou nazývame chemickú reakciu, pri ktorej je látka rozložená pôsobením vody. V našom organizme prebieha niekoľko druhov hydrolýzy súčasne. Voda rozkladá soli, cukry, tuky, estery a pod.

Molekula vody je zložená z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Vďaka tejto kombinácii atómov sa vytvára rovnováha medzi iónmi solí slabých kyselín a zásad. Existuje ale niekoľko príkladov hydrolýzy, pri ktorých voda sama o sebe nedokáže rozbiť určitú kovalentnú väzbu. Pamätáme si, že kovalentná väzba je taká, pri ktorej sa niekoľko molekúl s nekovovými charakteristikami spája a vytvára ďalšiu novú molekulu. Väzba, ktorá ich spája, je známa ako kovalentná väzba. Pokiaľ samotná voda nie je schopná túto väzbu prerušiť, je proces urýchlený alebo katalyzovaný okyslením alebo alkalizáciou média. To znamená, že za prítomnosti iónov môže byť hydrolýza katalyzovaná. Pre katalyzáciu hydrolýzy jestvuje niekoľko typov enzýmov.

Typickým príkladom je enzým glukozidáza, s pomocou ktorého sa hydrolyzujú polysacharidy na monosacharidy.

Dôležitým enzýmom, ktorý katalyzuje hydrolýzu neurotransmiteru acetylcholínu na cholín a kyselinu octovú je cholínesteráza. Vďaka tejto reakcii sa cholinergný neurón vráti po aktivácii do pokojového stavu.Typickým prejavom nedostatku cholínesterázy sú rôzne formy myopatíí, od tzv. tikov až po komplexné svalové postihnutia.

hydrolýza, slovník liečiteľa, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje