bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, cholínesteráza, dom byliniek

čo je nové?  slovník, písmeno CH   cholínesteráza

Cholínesteráza

Cholínesteráza je enzým, ktorý katalyzuje hydrolýzu neurotransmiteru acetylcholínu na cholín a kyselinu octovú, teda reakciu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa cholinergný neurón vrátil po aktivácii do pokojového stavu.

Zvýšte pozornosť

Cholinesteráza sa nachádza v pečeni, pankrease, v srdcovom svale, v krvnom sére a v bielej hmote mozgu. V niektorých článkoch sa tento enzým nazýva aj pseudocholínesteráza alebo cholinesteráza II.

Vzhľadom na podobnosť názvov  sa môže stať, že príde k zámene s acetylcholínesterázou, tiež niekedy označovanou ako cholinesteráza I.

Hodnoty cholínesterázy v sére

Referenčné hodnoty cholínesterázy sú od  89 - 215 µkat/l. Ženy vo veku od 16 do 42 rokov môžu mať spodné hodnoty od 71 - 187 µkat.

Znížené hodnoty cholínesterázy v sére môžu poukazovať na

  • intoxikaciu organofosfátmi

  • hepatitídu

  • cirhózu → stukovatenie pečene

  • infarkt myokardu

  • akútnu infekciu

slovník liečiteľa, cholínesteráza, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje