bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, neurotransmiter, dom byliniek

Neurotransmiter

Stručne

Ľudský mozog obsahuje podľa rôznych odhadov 10-100 miliárd neurónov, pričom každý neurón môže priamo komunikovať priemerne s 1-10 tisíc ďalšími neurónmi. [Mravec 2007]. V súčasnosti je známych niekoľko odlišných typov komunikácie medzi neurónmi, z ktorých sa budeme v tejto časti venovať klasickým chemickým synapsiam, kde sa  nervový vzruch sa prenáša chemickými látkami → neurotransmitermi

Neurotransmiter, niekedy aj  → neuromediátor alebo neuroprenášač [nám sa najviac pozdáva názov neuroprenášač, pravdepodobne je to preto, lebo v tejto situácii ponúka slovenčina prijateľnú alternatívu] je spravidla nízkomolekulárna chemická látka, ktorá prirodzeným spôsobom vzniká v nervovej sústave a slúži na prenášanie vzruchov. Bunky nervovej sústavy → neuróny, sú vybavené špeciálnymi receptormi, citlivými na výskyt špecifického neuroprenášača.

Aké neuroprenášače poznáme?

  1. aminokyseliny → kyselina glutamová, GABA, kyselina asparagová, glycín

  2. monoamíny → norepinefrín, dopamín, serotonín, acetylcholín .

  3. peptidy → vazopresín, somatostatín, neurotenzín a pod.

Aby mohla byť chemická látka zaradená medzi neuroprenášače, musí spĺňať niekoľko kritérií

  1. Neuroprenášač musí byť syntetizovaný v neuróne →  neurón musí disponovať potrebným syntetickým aparátom, ktorý zahŕňa enzýmy potrebné pre biosyntézu

  2. Neuroprenášač musí byť uskladnený vo vezikulách v synaptickom zakončení neurónu

  3. Musí byť prítomný mechanizmus, ktorý zabezpečuje inaktiváciu uvoľneného neuroprenášača

slovník liečiteľa, neurotransmiter, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje