bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, norepinefrín, neurotransmiter, dom byliniek

Norepinefrín

Stručne

Norepinefrín, niekedy aj noradrenalín, je molekula zo skupiny katecholamínov, ktorá pôsobí ako hormón a neurotransmiter. Predpona  "nor" v norepinefríne znamená, že má štruktúru materskej molekuly epinefrínu, niekedy adrenalínu s atómom vodíka namiesto N-metylovej skupiny.

Norepinefrín je dôležitý neurotransmiter a jeho fyziologické účinky sú sprostredkované skupinou adrenergných receptorov α 1 , α 2 a β . 

Funkciou noradrenalínu je umožniť v organizme krátkodobú zvýšenú aktivitu. Urýchľuje srdcový tep, zvyšuje rozklad glykogénu na jednoduchšie monosacharidy, ale taktiež rozťahuje cievy v kostrových svaloch a zvyšuje tak ich okysličovanie.

Adrenergné receptory α 1 , α 2 a β, na ktorých sa zachytáva  norepinefrín môžu aktivovať alebo inhibovať tieto receptory alebo blokovať spätné vychytávanie norepinefrínu späť do nervového zakončenia. Je syntetizovaný z aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu. Dôležitým medzistupňom syntézy je L-dopa a dopamín. Je skladovaný vo vezikulách. Nadviazaním na receptor sa rozkladá a inhibítorom rozkladu je katechol-O-metyltransferáza →COMT a môžu byť spätne resorbované do postsynaptického zakončenia alebo odbúrané monoaminooxidázou →MAO. Po odbúraní idú do krvi.

Noradrenalín a jeho úloha pri plnom zapojení sa do úlohy, sprevádzaného nízkou úrovňou sebareferenčného myslenia.

V tejto stati ponúkneme čitateľom okrem štandardnej dávky biochémie aj kúsok hlbinnej psychológie. Možno máte, vážení čitatelia vo svojom okolí niekoho, o kom by sme mohli povedať, že je srdciar, že svoju prácu vykonáva s vášňou a nebojí sa pri tom riskovať, často nad rámec pochopiteľného. Hlbinní psychológovia nazývajú tento stav "plné zapojenie sa do úlohy, ktoré sprevádza nízka úroveň sebareferenčného myslenia."

Na to, aby sme mohli zažiť tento stav, je kľúčovým faktorom zhoda medzi zručnosťami výzvami v úlohe. Príliš ľahká úloha skôr vedie k nude ako k zapojeniu sa do úlohy. Príliš náročná úloha často vedie k frustrácii, stresu alebo k nezáujmu.

Ďalšou definujúcou charakteristikou zapojenia sa do úlohy je silné zameranie pozornosti, niekedy označované aborpcia. To znamená zdieľanie podnetov alebo myšlienok, ktoré sú relevantné pre úlohu.

Nízka úroveň sebareferenčného myslenia je tretím znakom zapojenia sa do úlohy.

Počas zapojenia sa do úlohy je úroveň stresu nízka a rovnako aj obavy a sebareflektívne myslenie. Predpokladaná mozgová sieť s tým spojená je sieť predvoleného režimu, ktorá je zvyčajne aktívna, keď sa nezapája do externej kognitívnej úlohy.

Ľudia, ktorí sú zapojení do úlohy často pociťujú kontrolu nad situáciou, jasný zmysel pre smer a zhustené vnímanie času → čas akoby plynul rýchlejšie.

Medzi zapojením sa do úlohy s nízkou úrovňou sebareferenčného myslenia jestvuje súvislosť.

Keď je sérová hladina norepinefrínu vysoká, fázové reakcie sa stávajú menej diferencovanými a reagujeme na širšiu škálu podnetov. V tomto stave sme náchylní k prieskumu prostredia ak zapojeniou sa do projektu.

slovník liečiteľa, norepinefrín, neurotransmiter, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje