bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Krv, čo je to krv, z čoho sa skladá, slovník, dom byliniek

erytrocyty

leukocyty

trombocyty

albumín 

hemoglobín

hematokryt

saturácia

krvná skupina

Krv tvorí 7 % hmotnosti ľudského tela s priemernou hustotou okolo 1060 kg/m3, čo je veľmi blízko hustote čistej vody 1 000 kg/m3. Dospelý človek má objem krvi približne 5 litrov. Objemovo tvoria červené krvinky asi 45 % celej krvi, plazma asi 54,3 % a biele krvinky asi 0,7 %.

Lekárske termíny súvisiace s krvou často začínajú hemo- alebo hemato- z gréckeho slova αἷμα - haima pre " krv ". Z hľadiska anatómie a histológie sa krv považuje za špecializovanú formu spojivového tkaniva vzhľadom na jej pôvod v kostiach a prítomnosť potenciálnych molekulárnych vlákien vo forme fibrinogénu .

Krv je jasne červená, keď je hemoglobín okysličený, a tmavočervená, keď je odkysličená. Niektoré zvieratá, ako sú kôrovce a mäkkýše , používajú hemocyanín na prenášanie kyslíka namiesto hemoglobínu. Hmyz a niektoré mäkkýše používajú namiesto krvi tekutinu nazývanú hemolymfa , rozdiel je v tom, že hemolymfa nie je obsiahnutá v uzavretom obehovom systéme . Vo väčšine hmyzu táto "krv" neobsahuje molekuly prenášajúce kyslík, ako je hemoglobín, pretože ich telá sú dostatočne malé na to, aby ich tracheálny systém postačoval na zásobovanie kyslíkom.

Čeľustnaté stavovce majú adaptívny imunitný systém , založený prevažne na bielych krvinkách. Biele krvinky pomáhajú odolávať infekciám a parazitom. Krvné doštičky sú dôležité pri zrážaní krvi. Článkonožce využívajúce hemolymfu majú hemocyty ako súčasť svojho imunitného systému .

čo je nové?      slovník    krv

Krv 

Krv je telesná tekutina, ktorá dodáva bunkám potrebné látky, ako sú živiny [tuky, cukry], látky potrebné na managment bunkových aktivít [enzýmy, hormóny, bielkoviny], látky potrebné na metabolizmus [vitamíny, voda, ióny] a kyslík, a prenáša metabolické odpadové produkty, ako sú napríklad CO2, močovina a kyselina mliečna, preč z tých istých buniek. 

Plazma, ktorá tvorí 55 % krvnej tekutiny, je väčšinou voda (92 % objemu) a obsahuje bielkoviny, glukózu, minerálne ióny, hormóny, oxid uhličitý (plazma je hlavným médiom na transport produktov vylučovania). Hlavným proteínom v plazme je albumín. Jeho úlohou je regulovať koloidný osmotický tlak krvi. Krvné bunky sú hlavne červené krvinky (tiež nazývané erytrocyty), biele krvinky -leukocyty) a krvné doštičky - trombocyty.  Najpočetnejšími bunkami v krvi sú červené krvinky. Obsahujú hemoglobín, proteín obsahujúci železo, ktorý uľahčuje transport kyslíka reverzibilnou väzbou na tento dýchací plyn a výrazne zvyšuje jeho rozpustnosť v krvi. Na rozdiel od toho je oxid uhličitý väčšinou transportovaný extracelulárne ako hydrogén uhličitanový ión transportovaný v plazme.

Krv cirkuluje telom cez krvné cievy zásluhou neustálej činnosti srdca.

Jeden mikroliter krvi obsahuje:

  • 4,7 až 6,1 milióna (muži), 4,2 až 5,4 milióna (ženy) erytrocytov:  Červené krvinky obsahujú krvný hemoglobín a rozvádzajú kyslík. Červené krvinky (spolu s bunkami endotelových ciev a inými bunkami) sú tiež označené glykoproteínmi, ktoré definujú rôzne typy krvi . Podiel krvi obsadený červenými krvinkami sa označuje ako hematokrit a bežne je asi 45 %. Celková plocha všetkých červených krviniek ľudského tela by bola približne 2000-krát väčšia ako vonkajší povrch tela.

  • 4 000 - 11 000 leukocytov → biele krvinky sú súčasťou imunitného systému tela; ničia a odstraňujú staré bunky,  napádajú infekčné agens → patogény a cudzorodé látky.  .

  • 200 000 - 500 000 trombocytov → tiež nazývanývh krvné doštičky, podieľajú sa na zrážaní krvi → koagulácii.  .

Asi 55 % krvi tvorí krvná plazma , tekutina, ktorá je tekutým médiom krvi a ktorá je sama o sebe slamovožltej farby. Celkový objem krvnej plazmy u priemerného človeka je 2,7-3,0 l  Je to v podstate vodný roztok obsahujúci 92 % vody, 8 % bielkovín krvnej plazmy a stopové množstvá iných materiálov. Plazma cirkuluje rozpustené živiny, ako je glukóza, aminokyseliny a mastné kyseliny (rozpustené v krvi alebo naviazané na plazmatické bielkoviny) a odstraňuje odpadové produkty, ako je oxid uhličitý , močovina a kyselina mliečna . 

Medzi ďalšie dôležité komponenty patria:

  • Sérový albumín

  • Faktory zrážania krvi (na uľahčenie zrážania krvi )

  • Imunoglobulíny ( protilátky )

  • lipoproteínové častice

  • Rôzne iné proteíny

  • Rôzne elektrolyty (hlavne sodík a chlorid )

Termín sérum označuje plazmu, z ktorej boli odstránené zrážacie proteíny. Väčšina zostávajúcich proteínov sú albumín a imunoglobulíny .

pH krvi je regulované tak, aby zostalo v úzkom rozmedzí 7,35 až 7,45, čím sa stáva mierne zásaditou . Krv, ktorá má pH nižšie ako 7,35, je príliš kyslá, kým pH krvi nad 7,45 je príliš zásadité. pH krvi, parciálny tlak kyslíka (pO 2 ), parciálny tlak oxidu uhličitého (pCO 2 ) a hydrogénuhličitanu (HCO 3) sú starostlivo regulované množstvom homeostatických mechanizmov, ktoré pôsobia predovšetkým cez dýchací systém a močový systém na kontrolu acidobázickej rovnováhy a dýchania. Meria to test arteriálnych krvných plynov . Plazma tiež distribuuje hormóny, ktoré prenášajú svoje správy do rôznych tkanív. Zoznam normálnych referenčných rozsahov pre rôzne krvné elektrolyty je rozsiahly.

objavte byliny a plody  s vyšším obsahom flavonoidov

Krv, čo je to krv, z čoho sa skladá, slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje