bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hemoglobín, dom byliniek

erytrocyty 

leukocyty 

trombocyty 

albumín 

saturácia

Krv tvorí 7 % hmotnosti ľudského tela s priemernou hustotou okolo 1060 kg/m3, čo je veľmi blízko hustote čistej vody 1 000 kg/m3. Dospelý človek má objem krvi približne 5 litrov. Objemovo tvoria červené krvinky asi 45 % celej krvi, plazma asi 54,3 % a biele krvinky asi 0,7 %.

čo je nové?      slovník    krv   hemoglobín

Hemoglobín

Hemoglobín (skratka Hb) je červené krvné farbivo. Tvorí najdôležitejšiu zložku erytrocytov (červených krviniek), v ktorých zaujíma približne 35 % objemu. Ide o hemoproteín, ktorý je schopný reverzibilne viazať molekulárny kyslík za vzniku oxyhemoglobínu a oxid uhličitý za vzniku karbaminohemoglobínu. Jeho hlavnou funkciou v organizme je transport týchto molekúl krvou z pľúc do orgánov a opačne. 

objavte byliny a plody  s vyšším obsahom flavonoidov

hemoglobín, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje