bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, hypervolémia, dom byliniek

Hypervolémia

Hypervolémia je stav organizmu, pri ktorom sa v krvi nacháídza príliš mnoho tekutín, prevažne vody. Prebytok objemu tekutiny v krvi nastáva v dôsledku zvýšenia celkového obsahu sodíka v tele a následného zvýšenia extracelulárnej telesnej vody. Mechanizmus zvyčajne pramení z narušených regulačných dráh pre manipuláciu so sodíkom, ako je vidieť pri kongestívnom zlyhaní srdca, zlyhaní obličiek a zlyhaní pečene. Môže to byť spôsobené aj nadmerným príjmom sodíka z potravín, intravenóznych roztokov a krvných transfúzií, liekov alebo diagnostických kontrastných látok. Liečba zvyčajne zahŕňa podávanie diuretík a obmedzenie príjmu vody, tekutín, sodíka a soli.

slovník liečiteľa, hypervolémia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje