bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje choroby pečene - ambulancia

Choroby pečene

práve čítate

Vírusová hepatitída 

Vírusová hepatitída

Typ B

Vírusová hepatitída

Typ C

Autoimúnna hepatitída 

Primárna sklerotizujúca cholangitída

čo je nové?   ambulancia   choroby pečene 

Choroby pečene ambulancia

Stručne

Pečeň je životne dôležitý orgán, pretože podporuje takmer každý orgán v tele. Kvôli svojej strategickej polohe a multifuncionalite je pečeň náchylná na mnohé choroby. Pečeň je miesto, ktoré je citlivé na prechod infekcie z brušnej dutiny do hrudnej dutiny. Choroby pečene môžu byť diagnostikované testami funkcie pečene - krvnými testami.

Dobrou správou, ako náplasť na mnoho zlých je, že pečeň je jediný ľudský vnútorný orgán schopný prirodzenej regenerácie strateného tkaniva. Nie je to však regenerácia v zmysle obnovy veľkosti a tvaru, ale len funkcie.

Príznaky ochorenia pečene

Medzi nešpecifické príznaky porúch pečene patrí → zvýšená únava, chudnutie, nechutenstvo, pocit na zvracanie, zvýšená telesná teplota. To, čo nás však privedie do ambulancie gastroenterológa sú špecifické symptómy. Okrem toho v asi 50% prípadov bývajú ochorenia pečene odhalené v súvislosti s inými chorobami. Medzi špecifické príznaky patria icterus → žlté sfarbenie kože a očného bielka, tmavý moč a svetlá stolica, okrem toho ascites → nahromadenie voľnej tekutiny v brušnej dutine a s tým spojené zväčšovanie brucha, opuchy dolných končatín spôsobené znížením albumínu v krvi. Niekedy bývajú pociťované príznaky asociované s portálnou hypertenziou - zvýšením tlaku v hlavnej pečeňovej žile (vrátnicová žila) → krvácanie z pažerákových varixov, ktoré sa prejaví buď zvracaním krvi alebo čiernym sfarbením stolice s výrazným zápachom, zväčšenie sleziny a s tým spojené zníženie počtu bielych, červených krviniek a krvných doštičiek, zväčšenie pečene, kožné prejavy - na koži sú prítomné typické pavúčikové névy (červené, hviezdicovité útvary s centrom veľkosti špendlíkovej hlavičky a lúčovito vybiehajúcimi kapilárami), a tiež caput medusae → viditeľné rozšírenie podkožných žíl v oblasti pupka. Okrem toho môžu byť pozorované poruchy zrážanlivosti krvi prejavujúce sa krvácaním v ktorejkoľvek časti organizmu - moč, stolica, krvácanie z ďasien, nosa. Okrem toho môžeme pozorovať zväčšenie prsných žliaz u mužov -gynekomastiu, stratu sekundárneho ochlpenia, začervenalé dlane - palmárny erytém. Pri manifestácii niektorého z uvedených špecifických príznakov, prípadne kombinácie viacerých z nich je rozumné navštíviť lekára alebo liečiteľa a dať si vypracovať laboratórne testy krvného obrazu - venóznej krvi, séra a plazmy.

Diagnostika

Proces stanovenia diagnózy pri podozrení na ochorenie pečene musí obsahovať rozsiahlu a predcíznu anamnézu, vrátane osobných charakteristík, životného štýlu, režimových návykov,  súčasne prebiehajúce ochorenia, symptómy ako napríkladteploty, hnačka, zvracanie, nechutenstvo, tlaky pod pravým rebrovým oblúkom,  opúchanie nôh, svrbenie kože, zvýšené krvácavé prejavy, strata libida, nešpecifické príznaky → únava, slabosť, zvýšené teploty od 37,1 po 38,0 C → subfebrility atď. je potrebné pýtať sa na  farbu moču, prípadne zápach, farbu stolice, nechutenstvo, náhle chudnutie, náhle pribratie na hmotnosti, poruchy spánku. Majte na pamäti, že "v typickom prípade je chronická hepatitída typická tým, že nie je ničím typická". [zdroj:  doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH].  Klient, alebo pacient by mal byť potešený, ak  bude lekár alebo liečiteľ hľadať odpovede na otázky pre vás zdanlivo bezvýznamné, napr, na  epizódy zo skoršieho obdobia, ako sú rôzne virózy, detské infekčné žltačky, alebo dokonca pohoršujúce, napríklad drogy, alkohol cigarety, u žien akákoľvek zmienka o hormonálnej antikoncepcii alebo substitúcii. od ktorého do ktorého veku má pacientka menzes, pravidelnosť cyklu (hormonálne poruchy časté pri pokročilom pečeňovom ochorení), počty pôrodov - ako prebiehali, či nemali zvýšené HT, počty najmä spontánnych potratov, dátum posledného menzesu. 

Pri prípadnom podozrení na ochorenie pečene, po vykonaní anamnézy bude liečiteľ chcieť mať poruke analyty biochemických vyšetrení.

  1. analyty odrážajúce poškodenie hepatocytov - AST, ALT

  2. analyty odrážajúce poruchy na úrovni žlčovodov a kanalikulárneho pólu pečeňovej bunky - ALP, GMT

  3. analyty syntetických funkcii pečene - albumín, prealbumín, cholínesteráza, koagulačné faktory

  4. analyty odrážajúce kapacitu odstraňovania endogénnych a exogénnych látok z cirkulácie - bilirubín, amoniak

Avšak pri podozrení na akútne ochorenie pečene sa spravidla požadujú všetky pečeňové aminotransferázy, k tomu sedimentácia erytrocytov, diferencované leukocyty kvôli leukopénii. Požadovaným analytom je glykémia, najmä pri nedostatočnom energetickom krytí uhľohydrátmi ako aj v dôsledku vyčerpania zásob glykogénu v pečeni.

Farmakologická a invazívna liečba pečene 

Základom farmakologickej liečby pečene sú inhibítori protónovej pumpy, ktoré sa môžu použiť pri cholestázach, betablokátori, diuretiká, antivirotiká, kortikoidy a pod. V úvodných epizódach chronického postihnutia pečene sa často odporúčajú striktné režimové opatrenia vrátane úplnej abstinencie v kombinácii s laguzou. Pri terminálnom štádiu ochorenia pečene je jediným riešením → transplantácia.

choroby pečene - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje