bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ischemická choroba srdca, ambulancia domu byliniek, diagnostika

Viac o alternatívnej liečbe ischemickej choroby srdca

Podľa priebehu rozoznávame dve formy ischemickej choroby srdca. Toto delenie má aj praktický význam, pretože liečebný postup je pri nich rôzny.     

Chronické formy pri ktorých je ischemická choroba srdca asociovaná so stabilnou anginou pectoris   

Akútne formy: nestabilná angina pectoris, srdcový infarkt (infarkt myokardu), náhla srdcová smrť

čo je nové?    ambulancia    choroby srdca  ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca- ambulancia 

Ischemická choroba srdca je choroba srdca, ktorá vznikne z dôvodu nedostatočného prekrvenia srdcového svalu (myokardu). V krajných prípadoch sa dodávka krvi do srdcového svalu preruší úplne a dochádza k  infarktu myokardu. Najvážnejšou príčinou vzniku ischemickej choroby srdca je chorobná zmena na koronárnych tepnách (artériách), ktoré zásobujú srdce krvou (v angličtine sa používa označenie "coronary artery disease" - CAD, teda choroba koronárnej tepny). U väčšiny chorých sa jedná o aterosklerózu, ochorenie tepien, pri ktorom sa do poškodenej cievnej steny ukladajú tukové látky, najmä cholesterol a tým tepnu zužujú. Na poškodenej cievnej stene môže vzniknúť koronárna trombóza (krvná zrazenina) alebo môže dôjsť k spasmu (kŕčovitému stiahnutiu) koronárnej tepny. Zriedkavejšou prekážkou prietoku krvi sú napr. vrodené anomálie alebo zápalové choroby. V dôsledku nedokrvenia dochádza najskôr k funkčnej poruche, nakoniec až k nekróze (odumretiu) buniek srdcového svalu (kardiomyocytov). Srdce takto stráca funkčnú svalovinu a znižuje sa jeho schopnosť prečerpávať krv.

Typické príznaky sú bolesti na hrudníku, vyvolané námahou alebo stresom, dýchavičnosť, spočiatku len pri námahe, celková slabosť. Choroba môže prebiehať aj bezpríznakovo a prejaviť sa až náhlym úmrtím v dôsledku fatálnej arytmie pri srdcovom infarkte. 

Diagnostika

Je zrejmé, že pri manifestácii týchto symptómov bude návšteva ambulancie vášho lekára prvou voľbou. Po stanovení anamnézy môžu nasledovať niektoré vyšetrenia, napríklad:                                                                    > Elektrokardiogram (EKG). Elektródy pripojené k pokožke zaznamenávajú elektrickú       aktivitu vášho srdca. Niektoré zmeny v elektrickej aktivite vášho srdca môžu byť  znakom poškodenia srdca.   

 • Záťažový test. Váš srdcový rytmus, krvný tlak a dýchanie sú monitorované pri chôdzi   na bežiacom páse alebo jazde na stacionárnom bicykli. Cvičenie spôsobí, že vaše  srdce bude pumpovať ťažšie a rýchlejšie ako zvyčajne, takže záťažový test môže   odhaliť srdcové problémy, ktoré by inak nemuseli byť viditeľné.    

 • Echokardiogram → zvukové vlny nasmerované na vaše srdce z prútikového zariadenia priloženého k vašej hrudi vytvárajú videoobrazy vášho srdca.  Echokardiografia môže pomôcť identifikovať, či bola oblasť vášho srdca poškodená 

 • Stresový echokardiogram → záťažový echokardiogram je podobný bežnému  echokardiogramu, s výnimkou toho, že test sa vykonáva po cvičení v ordinácii lekára na bežiacom páse alebo stacionárnom bicykli.                                                               

 • Jadrový záťažový test → malé množstvo rádioaktívneho materiálu sa vstrekne do vášho krvného obehu. Počas cvičenia môže váš lekár sledovať, ako krv prúdi cez vaše  srdce a pľúca, čo umožňuje identifikovať problémy s prietokom krvi.

 • Koronárna angiografia. Do krvných ciev vášho srdca sa vstrekne farbivo. Potom sa urobí séria röntgenových snímok (angiogramov), ktoré ukazujú dráhu farbiva. Tento test poskytne vášmu lekárovi podrobný pohľad na vnútro vašich krvných ciev.

 • CT vyšetrenie srdca → tento test môže určiť, či máte nahromadenie vápnika vo vašich koronárnych artériách - znak koronárnej aterosklerózy. Srdcové tepny možno vidieť aj pomocou CT skenovania (koronárny CT angiogram).

Okrem toho má lekár k dispozícii niekoľko účinných laboratórnych markerov krvného séra, ktoré predstavujú dôležitý doplnok ku klinickému hodnoteniu. Umožňujú presnejšie a včasne diagnostikovať srdcové zlyhávanie ako aj špecifikovať to, čo ho spôsobilo. Ich interpretácia však vyžaduje nie len skúsenosť, ale aj značné vedomosti z oblasti patologických mechanizmov zlyhávania srdca.

Nátriuretické peptidy sú tvorené a uvoľňované z kardiomyocytov pri objemovom preťažení. Objemové preťaženie signalizuje preťaženie srdca, kedy srdce nečerpá toľko krvi, koľko telo potrebuje. Tento proces je známy aj ako zlyhanie srdca.Medzi nátriuretické peptidy patrí niekoľko štruktúrne podobných peptidov, ako predsieňový nátriuretický peptid (ANP), mozgový nátriuretický peptid (BNP) a nátriuretický peptid typu C (CNP). V živočíšnej ríši boli nájdené niektoré ďalšie podobné peptidy ako sú DNP (dendroaspsis natriuretic peptide), ktorý sa nachádza v jede mamby zelenej, či VNP (ventricular natriuretic peptide). Celá táto skupina nátriuretických peptidov predstavuje markery využiteľné pri srdcovom zlyhaní, ale medzi najviac sledované peptidy v diagnostike patria BNP a ANP. Tieto peptidy preukázali vlastnosti vedúce k vazodilatácii, zvýšeniu natriurézy, diuréze a antihypertrofickým účinkom v srdci.

 • BNP - spolu s génom pBNP, tento mozgový nátriuretický peptid zvyšuje napätie stien ľavej komory srdca pri zvýšenom vnútrokomorovom tlaku a objemu. Pri zvýšených koncentráciách tohto peptidu (markeru) vzniká zlyhávanie srdca.

 • ANP - predsieňový nátriuretický peptid je hormón vylučovaný z pravej predsiene ako odpoveď na predsieňový sťah, ako aj odpoveď na hypertenziu.

 • CNP - nátriuretický peptid typu C sa nachádza viac v centrálnom nervovom systéme a periférnych tkanivách ako predchádzajúce peptidy, ktoré sa nachádzajú hlavne v oblasti srdca.

Troponíny sú najpoužívanejšími markermi postihnutia myokardiálnej nekrózy. V súčasnosti sú to predovšetkým troponín T a I. Troponíny T a I sú markermi kardiálneho poškodenia a používajú sa predovšetkým pri diagnostike akútneho infarktu myokardu. Troponíny sa stanovujú citlivými imunochemickými metódami. Biochemické kardiálne markery sa zobrazujú už pri minimálnej abnormalite na úrovni myocytov. Stanovenie oboch troponínov je v klinickej praxi bežne dostupné nielen pre diagnostiku, ale aj pre stratifikáciu rizika pacientov. K vzostupu hodnôt oboch troponínov dochádza 4-6 hodín po vzniku nekrózy, vrchol dosahujú za 12-48 hodín a pretrváva zvýšená hodnota až 2 týždne.

 • TnT a TnI - Vyskytujú sa v kostrovom svalstve a v myokarde. Kardiálne izoformy troponínu T a troponínu I (cTnT a cTnI) majú jedinečné aminokyselinové zloženie, a preto sú pre myokard špecifické. Väčšinou sú kardiálne izoformy TnT a TnI prítomné v kontraaktívnom aparáte a sú uvoľňované v dôsledku proteolytickej degradácie.

 • Troponín cTnT - v krvi sa bežne nevyskytuje. Priebeh uvoľňovania cTnT je bifázny, čo znamená, že zvýšenie troponínov po začiatku akútneho infarktu myokardu nastupuje v priebehu 3-8 hodín a prvý vrchol dosiahne za 12-18 hodín po poškodení myokardu. Behom 7-10 dní klesá na nedetegované hladiny.

 • Troponín cTnI - vyznačujú sa vysokou špecificitou, čo nastáva podobne ako u cTnT už asi za 3 hodiny po začiatku ischémie. Zvýšené hladiny pretrvávajú 5-10 dní. V porovnaní s cTnT nie je u cTnI obvykle pozorované druhé maximum (menšia cytosolová frakcia).

 • Troponín C (TnC) - nie je pre diagnostiku akútnej koronárnej lézie vhodný, pretože je identický v srdcovom a kostrovom svalstve.

Liečba

Cieľom liečby ischemickej choroby srdca je zlepšiť prietok krvi do srdcového svalu. V závislosti od závažnosti vášho stavu  môže lekár odporučiť lieky, operáciu alebo oboje.Lieky

 • Aspirín. Denný aspirín alebo iné riedidlo krvi môže znížiť riziko krvných zrazenín, čo môže pomôcť zabrániť upchatiu vašich koronárnych artérií. Skôr ako začnete užívať aspirín, opýtajte sa svojho lekára, pretože to nemusí byť vhodné, ak máte poruchu krvácania alebo ak už užívate iný liek na riedenie krvi.

 • Dusičnany. Tieto lieky rozširujú tepny a zlepšujú prietok krvi do a zo srdca. Lepší prietok krvi znamená, že vaše srdce nemusí tak tvrdo pracovať.

 • Beta blokátory. Tieto lieky pomáhajú uvoľniť váš srdcový sval, spomaliť srdcový tep a znížiť krvný tlak, takže krv môže ľahšie prúdiť do vášho srdca.

 • Blokátory vápnikových kanálov. Tieto lieky uvoľňujú a rozširujú krvné cievy, čím zvyšujú prietok krvi vo vašom srdci. Blokátory vápnikových kanálov tiež spomaľujú váš pulz a znižujú pracovné zaťaženie vášho srdca.

 • Lieky na zníženie cholesterolu. Tieto lieky znižujú primárny materiál, ktorý sa ukladá na koronárnych artériách.

 • Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Tieto lieky pomáhajú uvoľniť krvné cievy a znížiť krvný tlak. Váš lekár vám môže odporučiť ACE inhibítor, ak máte okrem ischémie myokardu aj vysoký krvný tlak alebo cukrovku. ACE inhibítory sa môžu použiť aj vtedy, ak máte srdcové zlyhanie alebo ak vaše srdce neprečerpáva krv efektívne.

ischemická choroba srdca, ambulancia domu byliniek, diagnostika bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje