bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje megaloblastická anémia, ochorenie krvi, ambulancia, dom byliniek

makrocytárne anémie

megaloblastická anémia

práve čítateAlternatívna a adjuvantná bylinná liečba megaoblastickej  anémie

Normálne hodnoty hemoglobínu (Hgb) v krvi sú 12 až 16 g/dl u žien a 14 až 18 g/dl u mužov. WHO definuje stupne anémie takto:

  • mierna (1. stupeň) - Hgb od 10 g/dl po spodnú hranicu referenčného rozpätia,

  • stredne ťažká (2. stupeň) - Hgb 8,0 až 9,9 g/dl,

  • ťažká (3. stupeň) - Hgb 6,5 až 7,9 g/dl,

  • život ohrozujúca (4. stupeň) - Hgb < 6,5 g/dl.

Megaloblastická anémia - ambulancia 

Popis choroby

Etiopatogenéza

Príznaky

Diagnostika

Liečba

megaloblastická anémia, ochorenie krvi, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje