bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, mitochondrie, prírodná lekáreň, dom byliniek

čo je nové?     slovník, písmeno M    mitochondrie

Mitochondrie

Stručne

Mitochondrie sú membránové bunkové organely, bunky v bunke, vyskytujúce sa v eukaryotických bunkách . Ich základnou funkciou je produkcia energie pre organizmus.

Mitochondrie majú dvojitú membránu, čo podporuje hypotézu o tom, že vznikli  pravdepodobne zo samostatne žijúcich baktérií, ktoré kolonizovali hostiteľské bunky. Postupom času sa časti ich genómu presúvali do jadra "hostiteľskej" bunky, čím sa na nej stali závislé a samostatného života neschopné. Nové mitochondrie vznikajú rozdelením existujúcich.

Mitochondrie sa stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých eukaryotických buniek (okrem erytrocytov a zrohovatených buniek). Počet mitochondrií v bunke závisí na jej energetickej potrebe, môže dosahovať aj 2000. Zvlášť početné sú v bunkách s vysokými energetickými nárokmi, kde zaisťujú dodávku energie procesom, ktoré v nich prebiehajú → kontrakcie svaloviny, činnosť iónových púmp, transport epiteliami, sekrečná činnosť pečeňových buniek. Mitochondrie sa v bunke nachádzajú buď rozptýlené, alebo sa zhlukujú k miestam s veľkou spotrebou energie (napr. bazálne teliesko, kinocilia, aktívny membránový transport v obličkových tubuloch. V živých bunkách sa pohybujú pomalými kmitavými alebo krúživými pohybmi, čo je sprevádzané zmenami ich veľkosti.

V dôsledku svojho pôvodu majú mitochondrie svoju vlastnú DNA → mtDNA a replikácia a transkripcia sa riadi pravidlami, ktoré sa líšia od pravidiel, ktorými sa riadi DNA materskej bunky. Keďže  mtDNA  je oveľa stabilnejšia ako mDNA, má veľký význam pre súdne lekárstvo a antropológiu. Každá mitochondria obsahuje 1 až 15 molekúl mtDNA. Toto číslo sa mení podľa typu bunky a tkaniva  a môže sa zvýšiť napríklad vo svaloch vykonávajúcich fyzickú aktivitu. Mitochondriálna DNA je zdedená  od matky, pretože vaječná bunka má oveľa viac mitochondrií ako spermie. Jestvuje silná hypotéza o tom, že mtDNA je nositeľom vrodenej imunity.

Funkcie mitochondrii

Hlavnou funkciou mitochondrii je produkcia a uvoľňovanie energie k potrebám bunky vo forme ATP a/alebo  fosforylovanej ADP. Túto funkciu realizuje mitochondria systémom biologických oxidácií. Mitochondrie ďalej regulujú bunkový metabolizmus a plnia celý rad ďalších funkcií. Mitochondrie sú energetickým ústredím buniek. Uskutočňujú sa v nich životne dôležité procesy získavania energie z dýchania, pričom prevláda oxidatívna fosforylácia, cytochrómový transport elektrónov vodíka na kyslík, Krebsov cyklus kyseliny citrónovej a cyklus oxidácie mastných kyselín. Energia získaná týmito procesmi sa viaže na ATP, ktorá dodáva energiu bunkám na miesta jej spotreby (proteo­syntézu, aktívny transport, delenie buniek, kontrakcie,...).Viac tu: https://edu-mikulas6.webnode.sk/biologia-3-rocnik/cytologia/eukaryoticka-bunka/mitochondrie/

Ako to celé funguje?

slovník liečiteľa, mitochondrie, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje