bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, monoklonový proteín, monoklonálna protilátka, prírodná lekáreň, dom byliniek

čo je nové?   slovník, písmeno M    monoklonový proteín

Monoklonový proteín

Stručne

Monoklonový proteín je protilátka → imunoglobulín,  pochádzajúca z produkcie jedného klonu aktivovaných B-lymfocytov, respektíve ich efektorových buniek → plazmocytov po styku s konkrétnym antigénnom. Tieto protilátky sú dnes hojne využívané ako v základnom výskume, tak v medicíne pre značenie → tagging špecifických molekúl.

Výskyt monoklonového proteínu v ľudskom organizme

V ľudskom tele za normálnych okolností pri reakcii na antigén vzniká celý rad aktivovaných klonov B-lymfocytov. Výsledkom tejto reakcie je teda produkcia zmesi odlišných molekúl imunoglobulínov. Hovoríme tomu polyklonálna odpoveď. Za patologických okolností ale môže nastať stav, kedy koncentrácia určitých monoklonálnych protilátok prevládne a ostatné menšie klony protilátok sú vďaka tejto nadprodukcii potlačené. Ide buď o 

Pri chronickej zápalovej stimulácii ide ale o protilátky vzniknuté z benígnych klonov B-lymfocytov. V prípade nádorov z plazmatických buniek sa nádorovo zmenený plazmocyt vymkne spod regulácii a začne sa nekontrolovane deliť, schopnosť produkcie určitého klonu protilátok (v závislosti od reakcie na antigén) však nestráca. Počet zmenených plazmocytov tak rastie a tým aj produkcia monoklonálnych protilátok nimi produkovaných. Vo výsledku potom tieto imunoglobulíny myelómového pôvodu prevážia nad ostatnými protilátkami v tele.

slovník liečiteľa, monoklonový proteín, monoklonálna protilátka, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje