bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje mykotické infekcie krvi, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek

Infekcie krvi a sepsa

Bakteriálne infekcie krvi

Mykotické infekcie krvi práve čítate

Vírusové infekcie krvi

čo je nové?    ambulancia    ochorenia krvi   mykotické infekcie krvi

Mykotické infekcie krvi - ambulancia 

Stručne

Plesňové infekcie sú veľmi rôznorodé. Môžu spôsobiť slizničné,  povrchové a kožné ochorenia. V tejto časti sa budeme venovať  systémovým plesňovým infekciám v krvnom riečisku s prognózou orgánových a multiorgánových poškodení.

mykotické infekcie krvi, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje