bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje bakteriálne infekcie krvi, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia    ochorenia krvi   bakteriálne infekcie krvi

Bakteriálne infekcie krvi  ambulancia 

Stručne

Baktérie s nami žijú po celý život. Vyskytujú sa na všetkých miestach ľudského tela okrem krvi zdravého človeka. Niektoré sú organizmu prospešné, napríklad pri trávení, iné také prospešné nie sú. Zvlášť, keď sa dostanú do krvného systému. V prípade bakteriálnej infekcie krvi odporúčame otočiť gombíkom bobríka opatrnosti na maximum.

Najčastejšie sa v našej pomyslenej ambulancii stretávame so štyrmi  typmi bakteriálnej infekcie:

  1. Borrelia burgdorferi

  2. Staphylococcus aureus 

  3. Staphylococcus epidermidis

  4. Neisseria meningitidis

Ako sa neskôr dozvieme pri popise jednotlivých infekcii, baktériové infekcie sú charakteristické extrémnou odolnosťou a rezistenciou voči dostupným antibiotikám. Okrem toho baktérie rodu Staphylococcus sú schopné vytvárať kolónie a vytvárať mimoriadne rezistentné biofilmy odolné voči väčšine známych antibiotík.

bakteriálne infekcie krvi, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje