bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje infekcie krvi, sepsa, ambulancia, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia    ochorenia krvi   infekcie krvi

Infekcie krvi  ambulancia

Stručne

Približne 8% infekcii krvi pochádza zo zdravotníckych zariadení - nozokomiálne nákazy. Okrem toho 20 až 40 % všetkých infekcii krvi vznikne mimo zdravotníckych zariadení. Jedna tretina až polovica ľudí postihnutých z týchto infektov zomiera na otravu krvi - sepsu.. Celkový počet smrteľných prípadov sepsy nie je presne zdokumentovaný, lebo často sa za príčinu smrti uvádza základné ochorenie, na ktoré pacienti trpeli. Najčastejšie sú to pacienti  v terminálnom štádiu poškodenia obličiek. 

Choroby sú v našej ambulancii zatriedené v drvivej väčšine podľa orgánového postihnutia. Výnimku tvoria infekčné ochorenia krvi, pri ktorých je krv distribútorom patogénov do cieľových orgánov. Okrem iného sa dozviete, že niektorých prípadoch produkujú patogény → hlavne baktérie toxíny, ktoré napádajú niektoré zložky krvi - erytrocyty, leukocyty a pod.

Tiež sa dozviete, že smrteľné otravy krvi majú na svedomí baktérie. Nezriedka tie, čo žijú s nami po celý život, napríklad na pokožke, v črevnej flóre alebo v urogenitálnom trakte. Ak dostanú príležitosť, vniknú do organizmu krvou, slinami, telesnými tekutinami, vzduchom a kolonizujú cieľové orgány, pričom požierajú bunky a produkujú sekundárne metabolity, ktoré sú pre organizmus mimoriadne toxické.

Drvivá väčšina infektov krvi je asymptomatická, resp prebieha len s miernymi príznakmi. Výzvou pre odborníkov je zistiť aké sú podmienky pri ktorých sa infekcia rozšíri a stane sa systémovou hrozbou. V súčasnosti prevláda názor, že systémové infekty krvi sú úmerné vitalite imunitného systému. A vitalita imunitného systému je odrazom polymorbidity organizmu.

infekcie krvi, sepsa, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje