bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje choroby obličiek, príznaky, liečenie akútnych stavov, liečenie remisíí, režimové opatrenia, životospráva, ambulancia, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia    ochorenia obličiek

Ochorenia obličiek ambulancia 

Stručne

Obličkami zdravého človeka pretečie 1300 ml krvi za minútu, teda 25% minútového srdečného objemu. Za jeden deň prefiltrujú obličky 1872 l krvi a v obličkových glomeruloch sa vytvorí 180 l primárneho moču a vylúčia asi 1,5 až 2,5 litra definitívneho moču (koncentrovaná tekutina s odpadovými látkami), ktorý je číry, slamovožltý, má ľahko kyslé pH →5,0-6,5. Obsahuje Na, K, Cl, Ca, kreatinín, amylázu, kyselinu močovú, močovinu a i. Pri normálnej diuréze sa vylúči za 24 hodín 55-70 g pevných látok. V moči zdravého človeka nie sú bielkoviny, cukor, bilirubín.

Ako fungujú obličky

Hlavnou funkciou obličiek je filtrácia krvi a tvorba moču, ktorým sa telo zbavuje odpadových látok. Pre jednoduchú ilustráciu ako fungujú obličky si predstavme klasický domáci vysávač s papierovým vreckom a filtrom na zachytávanie pevných prachových častíc. Keď vysávač funguje  ako má, disponuje dobrým ťahom, má dobrý zvuk, nezavíja a z druhej strany motora vypúšťa čistý prefiltrovaný vzduch. Ak do potrubia vsajeme väčší predmet, alebo kus oblečenia, nasávacia trubica sa upchá a vysavač zavíja, pretože nemôže nasať vzduch a z vysávacieho potrubia nejde vzduch žiadny. Vysávač sa stane nefunkčný aj v prípade, že sa upchá, alebo nebodaj perforuje filter prachových častíc. V tom prípade  je bilancia výdaja v rovnováhe, avšak vysávací vzduch je plný prachu a keď si to nevšimnete, budete mať zaprášený celý byt.  Ak filter nevymeníte, prach a nečistoty sa dostanú do priestoru motora a poškodia ho, takže vysávač môžete odpísať a zahodiť. Vysávač sa pokazí aj v prípade, že napájacie napätie je nižšie ako 220 V, kritická hodnota je 160 V. pri tomto napätí sa motor vysávača stane nefunkčný. Problém tiež nastane, keď sa upchá výfukové potrubie, motor sa prehreje a zhorí. 

Podobne, len podstatne dokonalejšie, fungujú aj obličky. Napájacie napätie pre obličky tvorí srdce, pohon je tlak krvi v systéme vlásočníc, to čo vysávač vysaje z podlahy je s trochou abstrakcie nepotrebné metabolity z potravy, ktorú denne prijímame.

Základné funkcie obličiek sú:

  • vylučovacia, filtračná → očisťuje krv, odstraňuje škodlivé látky (splodiny metabolizmu - kys. močová, močovina, kreatinín), cudzorodé látky (lieky), nadbytočné látky (voda, NA, K, Ca, fosfáty1 ),

  • tvorba moču → udržiavanie biochemickej stability organizmu →udržiavanie rovnováhy tekutín - hospodárenie s vodou (hormón antidiuretický spätne vstrebáva vodu)

  • udržiavanie rovnováhy vnútorného prostredia (hemostáza)

  • regulácia TK (hormón renín)

  • vplyv na tvorbu erytrocytov (hormón erytropoetín)

  • aktivácia vitamínu D (vit. D podporuje vstrebávanie vápnika a fosfátov v čreve a obličkách, podieľa sa na riadení metabolizmu vápnika v kostiach)


Anatómia obličiek

Obličky sú párový orgán filtrácie a vylučovania. Majú tvar fazule, veľkosť zovretej dlane →12x6x4 cm, hmotnosť cca 120-170 g. Obličky sú umiestnené v bedrovej oblasti, blízko chrbtice, tesne pod okrajom hrudného koša, obalené tukovým vankúšom, ktorý tvorí mechanickú ochranu. Pravá oblička býva o niečo menšia a nižšie uložená. Krvou sú zásobované artériami a. renalis sinistra, ktorá vychádza z a. trunciu coeliacus. A. renalis sa pred vstupom do hilu obličky rozdeľuje na dve až tri vetvy, potom sa ďalej rozdeľuje na oblúkovité artérie,  artérie interlobulárne a aferentné arterioly. Z glomerulu krv odchádza eferentnými arteriolami  v interlobulárnych žilách sa zbiera a je odvádzaná do oblúkovitých žíl (venae arcuatae) a odtiaľ do interlobárnych žíl. Tie sa spájajú do renálnych žíl, ktorými krv z obličiek odteká. Eferentné arterioly privádzajú krv do siete kapilár obklopujúce tubuly. Jedná sa o kapilárnu sieť, vďaka ktorej sa do krvného riečišťa spätne vstrebávajú látky z tubulov.

Tvorba moču

Tvorba moču sa odohráva v nefrónoch. Prvou časťou tohto procesu je glomerulárna filtrácia, počas ktorej sa v glomerule oddelí krvná plazma (okrem bielkovín) do Bowmanovho puzdra a vytvorí sa tak primárny moč (asi 180 litrov za deň). Keďže tento moč obsahuje dôležité látky pre organizmus, stočenými kanálikmi sa späť vstrebáva takmer všetka voda, 100 % glukózy a 99,5 % NaCl. Tento proces sa nazýva tubulárna resorpcia. Zároveň dochádza k tubulárnej exkrécii a teda k vylučovaniu niektorých iontov soli a iných nepotrebných látok (lieky) a vzniká definitívny moč. Definitívny moč je zbernými kanálikmi privádzaný do ľadvinových kalichov, ktoré ústia do ľadvinových panvičiek. Odtiaľ po určitých množstvách moč odteká po močovodoch do močového mechúra. K vymočeniu dochádza v momente naplnenia močového mechúra tekutinou o objeme väčšom než 300 ml, kedy sa zvyšuje tlak vyvolávajúci potrebu močiť. Z močového mechúra moč odchádza prostredníctvom vonkajšieho, vôľou ovládaného zvierača do močovej trubice trubice trubice trubice. Diuréza je objem moču vyprodukovaný za 24 hodín, predstavuje 1,5-2,0 litra. Oligúria znamená zníženú tvorbu moču a anúria zastavenie tvorby moču.

Ochorenie obličiek

Vo svete trpí rôznymi typmi ochorenia obličiek viac ako  500 miliónov ľudí. Každý desiaty obyvateľ planéty prekonáva alebo prekonal niektoré z ochorení obličiek. 

choroby obličiek, príznaky, liečenie akútnych stavov, liečenie remisíí, režimové opatrenia, životospráva, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje