bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje bakteriálne infekcie krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek

Bakteriálne infekcie krvi

Infekcia krvi baktériou Borrelia burgdorferi

Infekcia krvi baktériou baktériou Staphylococcus aureus

Infekcia krvi baktériou baktériou Staphylococcus epidermidis

Infekcia krvi baktériou Neisseria meningitidis

Mykotické infekcie krvi

Vírusové infekcie krvi

Viac ochorení krvi

čo je nové?    prírodná lekáreň    ochorenia krvi   bakteriálne infekcie krvi

Bakteriálne infekcie krvi - prírodná lekáreň

Stručne

Baktérie s nami žijú po celý život. Vyskytujú sa na všetkých miestach ľudského tela okrem krvi zdravého človeka. Niektoré sú organizmu prospešné, napríklad pri trávení, iné také prospešné nie sú. Zvlášť, keď sa dostanú do krvného systému. V prípade bakteriálnej infekcie krvi odporúčame otočiť gombíkom bobríka opatrnosti na maximum.

 Najčastejšie sa v našej pomyslenej ambulancii stretávame so štyrmi  typmi systémovej bakteriálnej infekcie:

  1. Borrelia burgdorferi

  2. Staphylococcus aureus 

  3. Staphylococcus epidermidis

  4. Neisseria meningitidis

Ako sa neskôr dozvieme pri popise jednotlivých infekcii, baktériové infekcie sú charakteristické extrémnou odolnosťou a rezistenciou voči dostupným antibiotikám. Okrem toho baktérie rodu Staphylococcus sú schopné vytvárať kolónie a vytvárať mimoriadne rezistentné biofilmy odolné voči väčšine známych antibiotík.

bakteriálne infekcie krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje