bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ochorenia krvi, anémia, prírodná lekáreň domu byliniek

Mykotické infekcie krvi 

Vírusové infekcie krvi 

Malária 

Porfýria 

Ochorenia  bielych krviniek 

Leukopénia

leukocytóza

Lymfóm

Leukémia

Mnohopočetný myelóm

Myelodysplastický syndróm

Ochorenia krvných doštičiek

Trombocytémia

Trombocytopénia

Trombocytopenická purpura

Heparínom indukovaná trombocytopénia

Ochorenia plazmy

Hemofília

Von Wilebrandova choroba

Hyperkoagulačná choroba

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia

Iné abnormality krvi

Kalcémia

Kaliémia

Natrémia

Hypoxémia

Hemochromatóza

čo je nové?    prírodná lekáreň    ochorenia krvi

Choroby krvi  prírodná lekáreň

Stručne

Krv je dôležitá tekutina, bez ktorej by sme nemohli žiť. Krv prináša do buniek kyslík, naviazaný na hemoglobín v červených krvinkách, odvádza Co2, ako odpadový metabolický produkt, zásobuje živinami všetky tkanivá ľudského tela. Okrem krvnej plazmy tvoria krv rôznorodé látky → glukóza, hormóny, enzýmy, minerálne látky, odpadové látky a veľmi heterogénna skupina bielkovín: albumíny, fibrinogén (dôležitý pri zrážaní krvi), alfa a betaglobulíny, ktoré prepravujú tuky - napríklad cholesterol, či gamaglobulíny, ktoré pomáhajú zvládať zápalové ochorenia. Zvyšok, ak to tak môžeme napísať,  tvoria červené a biele krvinky a krvné doštičky.

Jedinečné zloženie krvi slúži v mnohých prípadoch na diagnostiku bežných infektov aj závažných systémových ochorení. Abnormality v zastúpení spomenutých látok často poukazujú na iné ochorenie, než ochorenie krvi. Môžu byť však aj samostatnou chorobou, ak sú postihnuté hematopoetické tkanivá, v ktorých sa tvoria červené krvinky → erytrocyty, biele krvinky → leukocyty alebo krvné doštičky → trombocyty, kostná dreň, lymfatické uzliny a slezina. Samostatnou chorobou krvi sa stávajú aj prípady, kedy sú do krvi vylučované bakteriálne toxíny a atakujú erytrocyty, resp leukocyty.

Niet pochýb o tom, že pre dôkladnú diagnostiku je rozbor krvi, séra a plazmy dnes už nepostrádateľný pomocník. Aj keď dôkladná anamnéza a vyšetrenie pacienta mnoho napovie, pre získanie vyššej miery istoty v diagnostike je dôležité poznať aktuálny stav laboratórnych analytov krvi. Pre tých z vás, ktorí chcú vedieť viac o vyšetreniach krvi a laboratórnych vyšetreniach odobratých vzoriek odporúčame navštíviť niektorý z liečiteľských kurzov.

ochorenia krvi, anémia, prírodná lekáreň domu byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje