bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Ochorenia mozgových tepien - ambulancia, dom byliniek

Mozog spracováva údaje zo zmyslových orgánov, aby získal informácie o štruktúre prostredia. Ďalej kombinuje spracované informácie s informáciami o aktuálnych potrebách človeka s pamäťou minulých udalostí. Nakoniec na základe výsledkov generuje vzory motorickej odozvy. Tieto úlohy spracovania signálov vyžadujú zložitú súhru medzi rôznymi funkčnými subsystémami. mozgu.

čo je nové?    ambulancia    ochorenia ciev a žíl  ochorenia mozgových tepien

Ochorenia mozgových tepien- ambulancia 

Stručne

Najčastejšie ochorenie mozgových ciev sú nedokrvenia → ischémie a hemoragie → krvácania. Obe tieto udalosti môžu spôsobiť nenávratnú stratu mozgových funkcii. Vzhľadom k poslaniu, ktoré  má mozog pri každodenných aktivitách je prirodzené dbať o svoj mozog a starostlivo sledovať úroveň kritických ukazovateľov charakteristických pre jeho bezpečnú prevádzku.

Patogenéza ochorení mozgových tepien

Príznaky

Komplikácie

Rizikové faktory

Diagnostika

Liečba

Ochorenia mozgových tepien - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje