bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje osmotická polyúria, poruchy obličiek, ambulancia, dom byliniek

Vodná polyúria

Späť na polyúriu 

Viac o ochorení obličiek 

čo je nové?    ambulancia   ochorenia obličiek   polyúria    osmotická polyúria

Osmotická polyúria - ambulancia

Polyúria - stav, kedy je 24 hodinový výdaj moču (diuréza)  vyšší ako 2,5 l. Diurézu odmeriame jednoducho, zberom moču do odmerného valca.  Polyuriu rozlišujeme na osmotickú a vodnú .

Pri osmotickej polyúrii pacient vylučuje osmoticky aktívne látky, ktoré  so sebou "strhávajú" vodu. Moč je potom hustejší. Osmotickú polyúriu nachádzame často u pacientov s diabetes mellitus alebo po podaní diuretík. 

Možno vás zaujmú tieto knihy

osmotická polyúria, poruchy obličiek, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje