bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje projekty domu byliniek

projekty

Srdečne pozdravujem všetkých a želám pokoj v duši. Moje meno je Jakub Repík a som bylinkár. Mám 55 rokov a ubehlo 10 rokov odvtedy, čo som zahodil kravatu a vymenil som ju za pevnú obuv a dobrý ruksak. Dodnes, pokým ešte vládzem, chodím po horách a nepasených lúkach a zbieram bylinky. Nie som si celkom istý, či je 10 rokov dosť na to, aby som sa postavil pred auditorium a poučoval čo a ako robiť. Jedno je však isté, Používanie liečivých byliniek prinieslo do môjho života spomalenie a zmenu rytmu a to všetko spolu viac pokoja. A to je presne to, o čo by som sa rád podelil a  k čomu si myslím, že mám dostatok kompetencii.  Rád by som prepašoval ten pocit pokoja k vám, mojim čitateľom, zákazníkom a všetkým ,ktorí už navštívili a prípadne naštívia moju stránku.  Pretože si myslím, že ak sa mi podarí niekomu darovať pokoj, zbúram hranice a dotknem sa jeho  srdca. 

Skôr ako sa k tomu dostanem, dovoľte mi zopár nie celkom konformných úvah. Napríklad - mám predstavu, že pri prezentácii mojich projektov budem hovoriť o nadčasovom postavení historickej medicíny a úlohe liečivých rastlín v nejŽe sa len okrajovo budem zmieňovať o postojoch referenčných skupín recipientov k tejto téme a jej atraktivite vedúcej k spomienkovosti a impulzom k nákupom. A že získaný čas využijem na neformálny rozhovor o tom, ako ťažko je dnes predávať a neohlupovať pri tom zákazníkov bludmi, akciami, zľavami a čo ja viem čím všetkým ešte.. Možno o tom,či jestvuje hranica, ktorú pri nastavovaní marketingových programov neradmo prekročiť, a ak áno, kde tá hranica je. Mám predstavu, že ma budú počúvať ľudia, ktorí niečo v živote dosiahli poctivou prácou a pri zvažovaní toho, či podporia moje projekty nebudú brať do úvahy súčasnú alebo očakávanú návštevnosť stránky, počet preklikov, sociodemografický profil návštevníkov, ani hodnotiť, koľko peňazí im podpora mojich projektov v najbližších 3 mesiacoch prinesie.   

projekty domu byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje