bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje svalový systém - slovník. dom byliniek

čo je nové?   slovník, písmeno S   svalový systém

Svalový systém

Stručne

Zdravý človek má v tele 650 svalov, ktoré podporujú pohyb, ovládanie chôdze, rozprávanie, sedenie, státie, jedenie a iné každodenné funkcie, ktoré vedome vykonávame. Okrem toho pomáhajú udržiavať držanie tela, cirkulujú krv a iné telesné tekutiny.

Rozdelenie svalov

Svalový systém tvoria tri typy svalov

  1. kostrové

  2. hladké

  3. srdcové

Kostrové svaly riadia každú činnosť, ktorú človek vedome vykonáva. Väčšina kostrových svalov je pripevnená k dvom kostiam naprieč kĺbom, takže svaly slúžia na to, aby sa časti týchto kostí približovali k sebe.

Hladké, alebo viscerálne svaly sa nachádzajú vo vnútri orgánov, ako je žalúdok a črevá, ako aj v krvných cievach. Hladké svaly sú riadené autonómne,  bez nášho vedomia, nemôžeme ich vlastnou vôľou ovládať.

Srdcový sval je autonómny sval zodpovedný za pumpovanie krvi do celého tela.

Mechanizmus pôsobenia svalov

Aktivita kostrových svalov je riadená nervovým systémom. Na molekulovej úrovní je kontrakcia i relaxácia svalu riadená koncentráciou vápnika pri súčasnom prieniku kladného iónu sodíka cez bunkovú membránu svalových buniek. Prenos nervového signálu  z nervového systému do svalu zabezpečujú neuroprenášače → neurotransmitery, ktoré sú´syntetizované v neurónoch. Neurotransmitery sa uvoľňujú zo sekrečných vezikúl do synaptickej štrbiny po príchode akčného potenciálu do oblasti nervového zakončenia. Mnoho ochorení svalového systému pramení práve z porušenia signálnej dráhy neurotransmizterov, či už na strane syntézy alebo následnej degradácie.

Poruchy svalového systému

Je na diskusiu, či porucha prenosu signálu do svalov je ochorenie svalov, alebo ochorenie nervového systému. Svaly môžu prestať fungovať aj prirodzenou atrofiou - starnutím svalových buniek, nedostatkom niektorých z krízových živín → vápnika, bielkovín, cukrov, horčíka, alebo úrazom.

svalový systém - slovník. dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje