bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, vírus HIV, dom byliniek

Vírus HIV

Stručne

Vírus HIV [human immunodecicience virus] je  RNA virus napádajúci bunky imunitného systému a v konečnom dôsledku spôsobujúci ochorenie AIDS.

Infekcia vírusom HIV

Infekcia vírusom HIV prebieha naviazaním vírusu na molekulu CD4, ktorá sa nachádza na T-lymfocytoch, ďalej na monocytoch, dendritických a gliových bunkách. Významnou vlastnosťou vírusu je že jeho súčasťou sú enzýmy reverzná transkriptáza a integrázá. Reverzná transkriptáza umožňuje prepis genetickej informácie vírusu z RNA do DNA, integráza umožňuje integráciu takto vzniknutej DNA do DNA hostiteľskej bunky.

Pri poklese počtu CD4+ T-lymfocytov < 200 /mm³ sa rozvíja AIDS . V súčasnej dobe farmakoterapia nie je schopná vírus eliminovať, avšak účinne potlačí jeho replikáciu. Tým sa výrazne znižuje morbidita aj mortalita liečených pacientov a zlepšuje sa ich prognóza.

Vírus HIV sa prenáša pohlavným stykom, krvou a krvnými derivátmi, infikovanou ihlou, počas pôrodu a materským mliekom.  

slovník liečiteľa, vírus HIV, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje