bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje aids, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, acquired Immune deficiency syndrome, ambulancia, dom byliniek

AIDS  ambulancia

Stručne

AIDS je ochorenie imunitného systému, niekedy označované ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti [acquired immune deficiency syndrome]. Toto ochorenie spôsobuje retrovírus  HIV [human immunodeficiency virus].

Patogenéza infekcie HIV

Vírus HIV napáda najmä CD4+ T-lymfocyty a makrofágy, replikuje sa v nich a zabíja ich, čím významne znižuje ich množstvo v tele nakazeného človeka. Pokles počtu týchto bielych krviniek , dôležitých pre správne fungovanie obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu obranyschopnosti organizmu.

Vírus HIV sa pri vstupe do organizmu naviaže na Langerhansove a/alebo dendritické bunky, ktoré umožnia vstup vírusu do CD4 + T buniek. Tým je vírusu umožnený vstup do lymfoidného tkaniva. Následne dochádza k špecifickej imunitnej odpovedi a vírus je zachytený na folikulárnych dendritických bunkách zárodočných centier v lymfoidnom tkanive. V tomto bode vzniká chronická, pretrvávajúca infekcia a to aj napriek imunologickej odpovedi na vírus. Paradoxne, imunitná aktivácia je dôležitou hnacou silou replikácie HIV.  Nakoniec dochádza k deplécii lymfocytov spolu s deštrukciou architektúry lymfoidného tkaniva.

Diagnostika získanej imunitnej nedostatočnosti

Liečba získanej imunitnej nedostatočnosti.

aids, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, acquired Immune deficiency syndrome, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje