bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje železo, slovník, dom byliniek

Choroby z nedostatku železa

Železo

Stručne

Železo je biogénny  prvok. Vyskytuje sa vo všetkých živých organizmoch. Jednobunkových → kvasinky, baktérie, rastlinných bunkách, v bunkách stavovcov a cicavcov. Je to preto, že atóm železa je schopný komfortne viazať a uvoľňovať elektrón a tak meniť svoje mocenstvo. Napríklad z dvojmocnej feroformy na trojmocnú feriformu a opačne. V ľudskom organizme sa nachádza asi 35 mg/kg pri ženách a 45 mh/kg pri mužoch. V tele dospelého muža s hmotnosťou 85 kg sa nachádza asi 3,6 g železa. Ženy majú železa menej, čo je spôsobené pravidelnou stratou krvi pri menštruácii.

Najväčší podiel železa v organizme je naviazaný v hemoglobíne asi 65 %, 10% v myoglobíne, cytochrómoch a enzýmoch a asi 25% železa je naviazaných na feritín → vnútrobunkový proteín a tvorí zásobu železa nevyhnutnú pre kritický chod organizmu.

Za normálnych okolností je 80 % železa transportovaného do kostnej drene, kde je spotrebované na syntézu hemoglobinu v erytroidních bunkách. Denne se v organizme obnovuje asi 0,8 % erytrocytárnej masy. Pre zabezpečenie tejto potreby prebieha recyklácia železa →zo starnúcich erytrocytov, ktoré sú fygocytované makrofágmi monocyto-makrofágového systému. 

Voľné železo má výraznú redukčnú aktivitu. Môže indukovať vznik voľných radikálov  pri tzv. Fentónovej reakcii, ktorá je katalyzovaná práve železom. Vznikajúce hydroxylové radikály môžu byť toxické pre mnoho makromolekúl → proteínov a DNA, môžu vyvolať peroxidáciu lipidov na bunkových mambránach, alebo priamo poškodzovať vnútrobunkovú štruktúru. Vzhľadom k biologickému významu voľného železa a jeho potenciálnej toxicite na strane druhej je prísun železa do buniek a jeho celkový obsah v organizme prísne regulovaný.

Pre tieto účely boli v priebehu evolúcie vyvinuté špeciálne bielkoviny s cieľom inhibície, transportu alebo ukladania železa vo viazanej netoxickej forme →  transferin, transferinový receptor a feritin.

železo, sovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje