bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ochorenia svalov, bylinná liečba svalových ochorení, dom byliniek

Choroby svalov

práve čítate

Svalové kŕče

Svalová horúčka

Rabdomyolýza

čo je nové?    prírodná lekáreň    ochorenia svalov

Choroby svalov    prírodná lekáreň

Stručne

V súčasnosti sa na liečenie chorôb svalov používajú najmä konzervatívne farmakologické terapie, prípadne invazívne chirurgické zásahy, o ktorých sa zmieňujeme v ambulancii. Tieto terapie sú zamerané na účinnú kontrolu symptómov tejto skupiny ochorení a často  si vyžadujú dlhodobú, niekedy až celoživotnú liečbu. Tieto terapie viedli a vedú okrem oslabenia organizmu k častým nežiadúcim účinkom.  Bylinná liečba sa ukazuje v niektorých prípadoch ako rovnocenná náhrada farmakologických intervencii.

V ére pred imunosupresívnou liečbou a pri konzervatívnych postojoch k tymektómii dosahovala letalita pacientov s MG 30-50 %. Okrem toho bola diagnostická záchytnosť MG v tomto období nízka. Predpokladá sa, že pomerne značná časť myastenikov zomierala pod mylnými diagnózami. Táto situácia sa významne zlepšila aj zavedením moderných metód do diagnostiky MG. Pri správnom zvolení optimálneho liečebného postupu u každého pacienta s MG by v súčasnosti mala byť letalita nulová, ani jeden pacient by teda nemal zomrieť v kauzálnej súvislosti s MG.

ochorenia svalov, bylinná liečba svalových ochorení, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje