bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje myopatia, ochorenie svalov, prírodná lekáreň, dom byliniek

Viac o príznakoch, diagnostike a  farmakologickej liečbe myopatie 

Svalová dystrofia

Mytochondriáne myopatie

Myozitída

Toxická myopatia

Metabolická myopatia

Myopatia - prírodná lekáreň

Myopatia je svalové ochorenie. Názov myopatia zastrešuje skupinu svalových ochorení rôzneho pôvodu, rozdielnych symptómov a rozdoelneho rozsah postihnutia. Zväčša postihuje kostrové svalstvo, a to hlavne svaly pletenca. Postihnuté môžu byť aj tvárové svaly a distálne svaly končatín. Myopatia, na rozdiel od myasténie nepostihuje nervovosvalovú platičku, reps. prenos neurotrasmitera acetylcholín na svalové receptory, ale priamo svaly. Podľa pôvodu sú myopatie rozdelené na

  1. vrodené (geneticky podmienené)

  2. získané

Vrodené myopatie sú napríklad rôzne svalové dystrofie, myozitídy, alebo mytochondriálne myopatie. 

Na myopatiu možno ochorenieť aj počas života, a to hlavne vplyvom toxínov a liekov, vplyvom poruchy metabolizmu štítnej žľazy a nadobličiek a infekčným agensom alebo zápalom (vírus coxsaskie, chrípky,  baktéria boreliosis, TBC), parazit (toxoplazmóza) či mykóza.

myopatia, ochorenie svalov, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje