bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje herbár, balota čierna, dom byliniek

čo je nové?   repíkov-herbár    balota čierna

Herbár - balota čierna

Prepáčte, na stránke pracujem

Ballota nigra - Balota čierna

POPIS

STANOVIŠTIA

LIEČITEĽSTVO

ZBER A SUŠENIE

herbár, balota čierna, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje