bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, hematoencefalitická bariéra, dom byliniek

čo je nové?    slovník  slovník, písmeno H   hematoencefalistická bariéra

Hematoencefalistická bariéra

Neurotransmitery sa uvoľňujú v tak v centrálnom, ako aj v  periférnom nervovom systéme. PNS využíva predovšetkým acetylcholín, ale aj noradrenalín, adenozíntrifosfát a ďalšie neurotransmitery. Neurotransmitery aj periférne uvoľňované hormóny, ktoré v CNS pôsobia ako neurotransmitery, môžu za určitých situácií dosahovať vysoké plazmatické hladiny. Príkladom môže byť stresová situácia, počas ktorej dochádza k výraznému uvoľneniu noradrenalínu zo zakončení sympatikového nervstva aj k výraznému uvoľneniu adrenalínu a v menšej miere aj noradrenalínu z drene nadobličiek. Počas stresovej situácie môžu preto katecholamíny v plazme dosiahnuť niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu v porovnaní s pokojovými hodnotami.

V plazme sa teda nachádzajú látky, ktoré by mohli pôsobiť v CNS ako neurotransmitery. Tieto látky však väčšinou neovplyvňujú činnosť neurónov CNS. Je to zapríčinené tým, že mozgové kapiláry spolu a astrocytmi vytvárajú tzv. hematoencefalickú bariéru (blood-brain-barrier; BBB).  Táto bariéra tvorí morfologické a funkčné rozhranie medzi systémovou cirkuláciou a nervovým tkanivom mozgu, ktoré reguluje zloženie extracelulárnej tekutiny v CNS. Vytvára systém, ktorý chráni mozog pred nepriaznivým vplyvom zmien v systémovej cirkulácii. BBB zodpovedá za udržiavanie nízkej extracelulárnej koncentrácie aminokyselín a proteínov v mozgu v porovnaní s krvou. Obmedzuje aj interakcie s imunitným systémom a ovplyvňuje prestup liekov z plazmy do mozgu. BBB reguluje prestup látok z mozgu do systémovej cirkulácie.

slovník liečiteľa, hematoencefalitická bariéra, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje