bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hematoonkologické ochorenia - ambulancia dom byliniek

Leukémia

Mnohopočetný myelóm

Myelodysplatický syndróm

Lymfóm

Polycytémia vera

čo je nové?    ambulancia    choroby krvi   hematoonkologické ochorenia

Hematoonkologické ochorenia - ambulancia 

Hematoonkologické ochorenia sú nádorové ochorenia krvi a krvotvorných orgánov → leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, esenciálna trombocytémia a myelofibróza. Spravidla vznikajú v dôsledku poruchy zárodočnej krvotvornej bunky, z ktorej sa následne vyvinie populácia nádorových buniek.

hematoonkologické ochorenia - ambulancia dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje