bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje herbár, dom byliniek, levanduľa lekárska

Výrobky z levandule lekárskej

Vedeli ste?

Levanduľa predstavuje rod 47 známych druhov kvitnúcich rastlín z čeľade Lamiaceae. Levanduľa sa pestuje v miernom podnebí ako okrasná rastlina na záhradné a krajinné využitie, na gastronomické účely, ale aj kozmetické a farmaceutické účely.  

Názov levanduľa sa vo všeobecnosti považuje za odvodený z starofrancúzskeho slova lavandre , v konečnom dôsledku z latinského lavare → umývať. Botanický názov Lavandula , ktorý použil Linné, sa považuje za odvodený od tohto latinského názvu, alebo od iného latinského slova livere → modrý.

Môže sa stať, že názvy, ktoré sa bežne a ľudovo používajú pre niektoré druhy korešpondujú s presným označením. Zjednodušené napísané- levanduľa je rozdelená do štyroch hlavných kategórií: L. angustifolia , bežne známa ako anglická levanduľa, je mrazuvzdorný druh, ktorý má mnoho pekných kultivarov, habitus a farbu kvetov (predtým známy ako L. vera alebo L. officinalis ); L. stoechas je veľká rastlina so zelenošedými listami a neskorým kvitnutím s veľmi silným zápachom (niekedy známa ako francúzska levanduľa); L. latifolia , stredomorská tráva podobná levandule; a L. intermedia , čo je sterilný kríženec medzi L. latifolia a L. angustifolia. Rôzne levandule majú rôzne, ojedinele podobné etnobotanické vlastnosti a hlavné chemické zložky.

čo je nové?   herbár    levanduľa úzkolistá

Herbár - levanduľa angustifolia

  1. Doména: Eukaryota

  2. Kráľovstvo: Plantae  

  3. Kmeň: Tracheotypy

  4. Podkmeň: Angiospermae

  5. Trieda: Eudicots

  6. Poradie: Asteridy

  7. Čeľaď: Lamiales

  8. Podčeľaď: Lamiceae

  9. Rod: Lavandula

  10. Druh: Lavandula angustifolia

POPIS

Levanduľa je poloker, pozdĺž stonky rozvetvený. Pri kultúrnom pestovaní môže dosiahnuť výšku od 75 do 150 cm, v prírodnom prostredí na vápenato piesčitých pôdach  max do 75 cm. Stonka odspodu postupne drevnatie. Listy sú protistojné, celistvookrajové, na povrchu jemne plstnaté. Kvety sú súmerné, obojpohlavné, typické pre čelaď hluchavkovité → s rúrkovito zvoncovým kalichom s fialovou dvojpyskovou korunou. Kvety majú belaso modrú, niekedy až fialovú farbu. Celá rastliny charakteristicky vonia, čím sa stáva prakticky nezameniteľnou.

STANOVIŠTIA

Levanduľa je typický solitér. Najlepšie sa jej darí v suchých, dobre priepustných, piesočnatých alebo štrkových pôdach s pH 6 - 8,na plnom slnku.  Anglická levanduľa má dlhý proces klíčenia → asi jeden mesiac a kvitne do štyroch  mesiacov. Levanduľa potrebuje viac vetra a neznáša vysokú vlhkosť, kedy sa na ňu infikujú huby a plesne, špeciálne na korene. V oblastiach s vysokou vlhkosťou môže byť problémom hniloba koreňov v dôsledku hubovej infekcie.

LIEČITEĽSTVO

Hlavnými bioaktívnymi zložkami levandule sú linalool, linalylacetát, 1,8-cineol- B - ocimén, terpinén-4-ol a gáfor. Relatívna hladina každej z týchto zložiek sa však u rôznych druhov líši. Levanduľový olej, získaný z kvetov Lavandula angustifolia destiláciou vodnou parou, pozostáva hlavne z linalylacetátu (3,7-dimetyl-1,6-oktadién-3ylacetátu), linaloolu (3,7-dimetylokta-1,6-dién-3-olu) lavandulol, 1,8-cineol, lavandulylacetát a gáfor. Celý levanduľový olej a jeho hlavné zložky linalool a linalylacetát sa používajú v aromaterapii. Hlavné zložky levanduľového oleja boli identifikované ako 51 % linalylacetátu a 35 % linaloolu merané plynovou chromatografiou a infračervenou analýzou Fourier Transform Infrared analýzou spojenou s plynovou chromatografiou.

Najčastejšie sa levanduľa odporúča na perorálne podanie. Používa sa však aj v aromaterapii, aromaterapeutickej masáži a vložka do kúpeľa. Na rozdiel od mnohých iných esenciálnych olejov používaných v aromaterapii sa levanduľový olej často aplikuje na pokožku neriedený. Štúdia Jagera a spol. [ 8 ] naznačili, že esenciálne oleje a ich zložky sa rýchlo vstrebávajú cez pokožku. Ukázalo sa, že linalool a linalylacetát sa rýchlo detekujú v plazme po topickej aplikácii s masážou, pričom maximálne hladiny dosahujú približne po 19 minútach. Prinajmenšom od stredoveku bola levanduľa zdrojom drog, ako aj parfumov, mydiel, dochucovadiel a remeselných výrobkov. Levanduľa má dlhú históriu medicínskeho použitia a predpokladá sa, že má antikonvulzívne, antidepresívne, anxiolytické, sedatívne a upokojujúce vlastnosti.

Na identifikáciu mechanizmov účinku bioaktívnych látok levandule bolo vykonaných mnoho vedeckých štúdii. Napríklad Huang MY, Liao MH, Wang YK a kol. sa venovali účinkom levanduľového esenciálneho oleja na zápal stimulovaný LPS.  Bolo zistené, že výťažok z levandule inhiboval lipopolysacharidmi indukovanú zápalovú reakciu v ľudských monocytových bunkách. Okrem toho linalool inhiboval uvoľňovanie acetylcholínu a menil funkciu iónového kanála na neuromuskulárnom spojení. Tieto zistenia naznačujú, že levanduľa môže byť užitočná pre liečenie Alzheimerovej choroby na niekoľkých dráhach vďaka  anticholinergným, neuroprotektívnym a antioxidačným aktivitám.   Predpokladá sa, že cholínergný systém hrá úlohu v analgetickom, anxióznom, antidepresívnom a antikonvulzívnych účinkoch levandule.

Fos je proteín jadrového transkripčného faktora kódovaný bezprostredným skorým génom c-fos a je skorým markerom aktivácie neurónov. Slúži ako transkripčný faktor riadiaci expresiu génov, o ktorých sa očakáva, že sa podieľajú na efektívnej adaptácii na určité situácie. Levanduľový olej znížil expresiu c-fos v paraventrikulárnom jadre hypotalamu a dorzomediálnom hypotalamickom jadre. Levanduľový olej inhiboval uvoľňovanie histamínu a anti-DNP IgE indukovanú sekréciu tumor nekrotizujúceho faktora alfa z peritoneálnych žírnych buniek u myší v závislosti od dávky. Ukázalo sa, že levanduľový olej inhibuje sympatické nervy inervujúce biele a hnedé tukové tkanivo a nadobličku a excituje parasympatický žalúdočný nerv. Vôňa levanduľového oleja a najmä jeho zložky linalool ovplyvňuje autonómne nervy pravdepodobne prostredníctvom histamínergickej reakcie, znižuje lipolýzu a produkciu tepla (spotrebu energie) a zvyšuje chuť do jedla a telesnú hmotnosť u potkanov. Levanduľa môže inhibovať aktivitu sympatického nervu a lipolýzu prostredníctvom aktivácie H3 - receptorov. Hypotalamické suprachiazmatické jadro a histamínové neuróny sa podieľajú na lipolytických odpovediach na levanduľový olej a tyrozínová fosforylácia BIT (mozgová molekula podobná imunoglobulínu s aktivačnými motívmi na báze tyrozínu, člen rodiny signálno-regulačných proteínov) príslušné signálne dráhy.

Na základe  zastúpenia bioaktívnych látok v,levanduli a vedomostiach o mechanizmooch ich účinkov na ľudský organizmus može levanduľa pomôcť pri:

Liečbe úzkostných porúch a súvisiacich stavov.  Levanduľa zlepšuje symptómy úzkostných porúch, ako je nepokoj, narušený spánok a somatické ťažkosti, a má priaznivý vplyv na celkovú pohodu a kvalitu života.   Adjuvantná liečba levanduľovou tinktúrou (1 : 5 v 50 % alkohole; 60 kvapiek/deň) a imipramínom (100 mg/denne) pri liečbe 48 dospelých ambulantných pacientov s miernou až stredne ťažkou depresiou viedla k lepšiemu a skoršiemu zlepšeniu . Anticholinergné vedľajšie účinky imipramínu, ako je sucho v ústach a retencia moču, boli pozorované menej často, keď sa levanduľa podávala s impramínom. Tieto výsledky naznačujú, že levanduľa je účinnou adjuvantnou terapiou v kombinácii s imipramínom, čo vedie k lepšiemu a rýchlejšiemu zlepšeniu symptómov depresie.

Potláčaní symptómov epilepsie. Levanduľa ovplyvňuje ľudský EEG obrazec sprevádzaný jej anxiolytickým účinkom.  Inhalácia levandule (zriedenej na 10% koncentráciu silicového oleja) počas 3 minút zvyšuje alfa silu EEG, pretože znižuje úzkosť a privádza subjekt do lepšej nálady.  Počas inhalácie levandule (zriedenej na 10% koncentráciu) u 20 účastníkov sa výrazne zvýšila sila aktivít theta a alfa vĺn vo všetkých oblastiach mozgu. Táto štúdia zistila relaxačné účinky so zvýšením aktivít alfa vĺn po podaní levandule; čo naznačuje EEG dôkaz relaxácie levanduľovou aromaterapiou. Okrem toho levanduľová aromaterapia vytvára EEG vzory charakterizujúce pocit pohodlia subjektov. Levanduľový olej podávaný vo forme aromaterapie vykazuje miernu účinnosť pri liečbe agitovaného správania u pacientov s ťažkou demenciou.

Zlepšovaní kvality spánku.  Levanduľa je vynikajúci prírodný liek na liečbu nespavosti a zlepšenie kvality spánku. Zlepšuje priemerné skóre kvality spánku pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca, u žien s nespavosťou. 80 mg levanduľového oleja denne poskytuje významný priaznivý vplyv na kvalitu a trvanie spánku a zlepšuje celkové duševné a fyzické zdravie bez toho, aby spôsobil nežiaduce sedatívne alebo iné liekovo špecifické účinky. Zmes esenciálnych olejov levandule, bazalky, borievky a sladkého majoránu znižuje poruchy spánku a zlepšuje celkovú pohodu u starších pacientov. V klinickej štúdii na štyroch geriatrických pacientoch závislých od benzodiazepínov došlo po ukončení liečby benzodiazepínmi k významnému skráteniu dĺžky spánku, ktorá bola obnovená na predchádzajúce úrovne nahradením aromaterapie levanduľovým olejom. Táto štúdia naznačila, že okolitý levanduľový olej môže byť použitý ako dočasná úľava od pokračujúcej liečby nespavosti a znižuje vedľajšie účinky týchto liekov.

Znižovaní bolesti. Levanduľa môže byť užitočná pri liečbe akútnej, ako aj chronickej alebo nezvládnuteľnej bolesti. Ukázalo sa, že masáž chodidiel s použitím levanduľového esenciálneho oleja u 100 pacientov na JIS, z ktorých 50 % dostávalo umelú ventiláciu, bola účinná pri znižovaní krvného tlaku, srdcovej frekvencie, frekvencie dýchania, bdelosti a bolesti. Liečba rekurentnej aftóznej ulcerácie levanduľovým olejom u 115 pacientov odhalila významnú úľavu od bolesti väčšinou od prvej dávky, zmenšenie veľkosti vredu, zvýšenú mieru hojenia sliznice.

Aromatická olejová masáž s esenciálnymi olejmi zmiešanými s levanduľou, šalviou a majoránom v pomere 2 : 1 : 1 u štyridsiatich ôsmich ambulantných pacientov s primárnou dysmenoreou zmiernila bolesť a skrátila trvanie dysmenorey. Aromaterapia s použitím levanduľovej esencie bola tiež hlásená ako úspešná a bezpečná doplnková terapia na zníženie bolesti po cisárskom reze u 200 tehotných žien a po epiziotómii u 60 prvorodičiek, ako aj perineálny diskomfort po normálnom pôrode u 635 žien. Ukázalo sa, že levanduľová aromaterapia cez kyslíkovú tvárovú masku s dvoma kvapkami 2% levanduľového oleja môže byť použitá na zníženie dopytu po opioidoch u dvadsiatich piatich pacientov po bezprostrednom pooperačnom období biopsie prsníka a pre iné analgetiká v päťdesiatštyri pacientov podstupujúcich laparoskopickú bandáž žalúdka. Inhalácia levanduľového esenciálneho oleja sa považuje za účinnú a bezpečnú liečebnú modalitu pri akútnom zvládaní migrénových bolestí hlavy. Štyridsaťsedem pacientov trpiacich záchvatmi migrény hlásilo významné zníženie intenzity bolesti a súvisiacich symptómov po pätnástich minútach inhalácie levanduľového oleja (2-3 kvapky levanduľového esenciálneho oleja natreté na hornú peru) v skorých štádiách záchvatov. Aromaterapeutická masáž s levanduľou sprevádzaná ružovým pelargónom, ružou a jazmínom v mandľovom a prvosienkovom oleji raz týždenne počas 8 týždňov sa uvádza ako účinná liečba symptómov menopauzy, ako sú návaly tepla, depresia a bolesť u žien v klimaktériu.

Liečbe kognitívnych schopností. Použitie aróm na moduláciu afektu a nálady bolo zaznamenané niekoľkými starovekými a stredovekými lekármi. Boli hlásené pozitívne účinky rôznych liečivých rastlín ako zosilňovačov kognície.  Ukázalo sa, že nevedomé vnímanie levanduľovej vône môže výrazne ovplyvniť mieru chýb v matematických testoch a testoch na počítanie písmen. V prítomnosti vône levandule sa 108 subjektov dopustilo menej chýb ako v prípade bez vône alebo vône jazmínu. Na porovnanie, bolo hlásené, že levanduľa zhoršuje aritmetické uvažovanie, ale nie pamäť, v porovnaní s klinčekmi, bez sprievodného účinku na náladu ani pre jeden zápach.

ZBER A SUŠENIE

Niektoré zdroje uvádzajú, že najlepším spôsobom zberu kvetov levandule je zdŕhanie kvetných súborov od stonky. Naše odporúčania sa sústreďujú na  zber celej vňate, nakoľko bioaktívne látky z kvetu aj stonky, či listov levandule pôsobia synergicky ako celok. V prípade potreby len kvetov, povedzme na kozmetické účely je možné zdrhnúť tieto z už usušenej vňate. Kvet levandule obsahuje pomerne mnoho silice, a tak je teplota sušenia obmedzená na 30 C, bez priameho slnka. Vňať levandule nie je náročná na sušenie, nezaparuje sa, napriek tomu odporúčame sušenie v jednej vrstve.

Pri sušení kvetov počítajte so stratou 85 až 90%, takže z jedného kg sušených kvetov ostane na lieske 100 až 150 g sušiny. V prípade sušenia vňaťe sú straty na sušení okolo 65 až 75 %.

herbár, dom byliniek, levanduľa lekárska bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje