bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hydronefróza, ochorenie obličiek, prírodná lekáreň, dom byliniek

Vo svete trpí rôznymi typmi ochorenia obličiek viac ako  500 miliónov ľudí. Každý desiaty obyvateľ planéty prekonáva alebo prekonal niektoré z ochorení obličiek. 

Ochorenia obličiek

Glomerulová nefritída

Tubulointersticiálna nefritída

Diabetická nefropatia

Obličkové kamene

Hydronefróza 

práve čítate

Nefrokalcinóza

Dna

Polyúria

Hematúria

Proteínúria

Diabetes insipidus

Polycystóza obličiek

Hydronefróza - prírodná lekáreň

Obličkami zdravého človeka pretečie  1300 ml krvi za minútu, teda 25% minútového srdečného objemu. Za jeden deň prefiltrujú obličky 1872 l krvi a v obličkových glomeruloch sa vytvorí 180 l primárneho moču a vylúčia asi 1,5 až 2,5 litra definitívneho moču (koncentrovaná tekutina s odpadovými látkami), ktorý je číry, slamovožltý, má ľahko kyslé pH →5,0-6,5. Obsahuje Na, K, Cl, Ca, kreatinín, amylázu, kyselinu močovú, močovinu a i. Pri normálnej diuréze sa vylúči za 24 hodín 55-70 g pevných látok. V moči zdravého človeka nie sú bielkoviny, cukor, bilirubín.

hydronefróza, ochorenie obličiek, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje