bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje tubulointersticiálna nefritída, ochorene obličiek, prírodná lekáreň, dom byliniek

Vo svete trpí rôznymi typmi ochorenia obličiek viac ako  500 miliónov ľudí. Každý desiaty obyvateľ planéty prekonáva alebo prekonal niektoré z ochorení obličiek. 

Ochorenia obličiek

Glomerulová nefritída

Tubulointersticiálna nefritída 

práve čítate

Diabetická nefropatia

Obličkové kamene

Hydronefróza

Nefrokalcinóza

Dna

Polyúria

Hematúria

Proteínúria

Diabetes insipidus

Polycystóza obličiek

čo je nové?    prírodná lekáreň    ochorenia obličiek  tubulointersticiálna nefritída

Tubulointersticiálna nefritída - prírodná lekáreň

Obličkami zdravého človeka pretečie  1300 ml krvi za minútu, teda 25% minútového srdečného objemu. Za jeden deň prefiltrujú obličky 1872 l krvi a v obličkových glomeruloch sa vytvorí 180 l primárneho moču a vylúčia asi 1,5 až 2,5 litra definitívneho moču (koncentrovaná tekutina s odpadovými látkami), ktorý je číry, slamovožltý, má ľahko kyslé pH →5,0-6,5. Obsahuje Na, K, Cl, Ca, kreatinín, amylázu, kyselinu močovú, močovinu a i. Pri normálnej diuréze sa vylúči za 24 hodín 55-70 g pevných látok. V moči zdravého človeka nie sú bielkoviny, cukor, bilirubín.

tubulointersticiálna nefritída, ochorene obličiek, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje