bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, hydroxyl, hydroxylová skupina, dom byliniek

čo je nové?  slovník   hydroxyl

Hydroxyl, hydroxylová skupina

Stručne

Hydroxyl alebo hydroxylová skupina zložená z jedného atómu kyslíka kovalentne naviazaného na jeden atóm vodíka. Existuje mnoho zlúčenín s hydroxylovou skupinou, napríklad steroly, alkoholy → zlučeniny s hydroxylovou skupinou bez aromatického jadra, fenoly → zlúčeniny s hydroxylovou skupinou s aromatickým jadrom.

Hydroxyskupiny sa zúčastňujú dehydratačných reakcií, ktoré spájajú jednoduché biologické molekuly do dlhých reťazcov. Spojenie mastnej kyseliny s glycerolom za vzniku triacylglycerolu odstraňuje -OH z karboxylového konca mastnej kyseliny. Spojenie dvoch aldehydových cukrov za vzniku disacharidu odstráni -OH z karboxyskupiny na aldehydovom konci jedného cukru . Vytvorením peptidovej väzby na spojenie dvoch aminokyselín, aby sa vytvoril proteín, sa odstráni -OH z karboxyskupiny jednej aminokyseliny.

Hydroxylové radikály sú vysoko reaktívne a podliehajú chemickým reakciám, vďaka ktorým sú krátkodobé. Keď sú biologické systémy vystavené hydroxylovým radikálom, môžu spôsobiť poškodenie buniek,  kde môžu reagovať s DNA, lipidmi a proteínmi .

slovník liečiteľa, hydroxyl, hydroxylová skupina, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje