bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, steroiy, dom byliniek

Steroly

Stručne

Sterolysteroidné alkoholy, to znamená, že obsahujú hydroxylovú skupinu bez aromatického jadra. Steroly delíme podľa výskytu na 

  1. fytosteroly → sú súčasťou buniek rastlín

  2. zoosteroly → nachádza sa v bunkách živočíchov

  3. mykosteroly → tvoria súčasť buniek húb a plesní.

Najvýznamnejším živočíšnym sterolom je cholesterol, ktorý slúži ako základ pre syntézu steroidných hormónov a človek ho prijíma exogénne v potrave alebo tvorí endogénne. Steroly sú nerozpustné vo vode, rozpúšťajú  sa v nepolárnych rozpúšťadlách ako je napríklad benzén alebo iné arény. Sú to pevné látky, ktoré sú veľmi blízke steroidným hormónom.

Steroly a steroidy majú rovnaký základ - izoprén  a vďaka tomu ich zaraďujeme medzi izoprenoidy, kam patria napríklad aj terpény a karotenoidy. Základnú štruktúrou izoprenoidov tvorí jedna alebo viac izoprenových jednotiek. 

Mechanizmus pôsobenia

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje