bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hyperaktívny močový mechúr, inkontinencia - ambulancia, dom byliniek

Hyperaktívny močový mechúr nie je život ohrozujúce ochorenie. Významným spôsobom však znižuje kvalitu života a vo väčšine prípadov ovplyvňuje výber pracovných pozícii.

Hyperaktívny močový mechúr

práve čítate

Hyperaktívny močový mechúr - ambulancia

Stručne

Hyperaktívny močový mechúr je symptóm súhrnne označujúci stav, keď močový mechúr nie je schopný normálne udržať moč.

Pod symptóm hyperaktívneho močového mechúra môže byť podpísaných viac príčín. Medzi najčastejšie patria:

Patogenéza

Sled udalostí, ktorý vedie k hyperaktívnemu močovému mechúru, napriek vyššie uvedeným rizikovým faktorom nie je celkom jasný. Mnoho pacientov  prichádza k nám bez anamnézy, ktorá by poukazovala na jednoznačný pôvod.

Dnes jestvuje niekoľko hypotéz, ktoré sa pokúšajú objasniť  nadmernú aktivitu močového mechúra:

 • Myogénna hypotéza: urgencia pochádzajúca z detruzora;

 • Uroteliogénna hypotéza: nutkanie pochádzajúce z urotelu/suburotelu močového mechúra;

 • Uretrogénna hypotéza: urgencia vychádzajúca z močovej trubice;

 • Supraspinálna hypotéza: nutkanie pochádzajúce z mozgu a mozgového kmeňa;

 • Nedostatočná aktivita detruzora.

Príznaky hyperaktívneho močového mechúra

Príznaky hyperaktívneho močového mechúra môžu zahrňovať:

 • Naliehavosť: Silná a náhla potreba močenia s neschopnosťou oddialiť ju. Toto je definujúci symptóm hyperaktívneho močového mechúra.

 • Frekvencia: Mnoho ľudí s hyperaktívnym močovým mechúrom potrebuje močiť častejšie ako je priemer. Priemerný človek močí 6-8 krát denne a raz v noci. Pacienti s hyperaktívnym močovým mechúrom majú tendenciu močiť viac ako 8-krát denne a dvakrát alebo viackrát v noci.

 • Inkontinencia: pacienti s hyperaktívnym močovým mechúrom môžu pociťovať stratu kontroly nad močovým mechúrom, ktorá vedie k úniku moču.

Liečba hyperaktívneho močového mechúra

V prípade, že sa potvrdí podiel vyvolávajúceho ochorenia (zoznam možných ochorení je uvedený v úvodnej kapitole) na hyperaktívnom močovom mechúri, je liečba zameraná na  toto ochorenie.

V prípade, že sa nepodarí jednoznačne určiť zdroj ochorenia, ktoré spôsobuje hyperaktívny močový mechúr, jestvuje niekoľko odporúčaných liečebných stratégii, ktoré sa podľa Americkej urologickej asociácie označujú ako líniové stratégie.

 • liečba prvej línie je spočíva v tréningoch svalov panvového dna, ako aj tréningov močového mechúra, a režimových opatreniach -zníženie príjmu kofeínu, redukcia hmotnosti

 • pilierom druhej línie liečby sú bylinné prípravky v kombinácii s režimovými opatreniami a tréningami svalov panvového dna

 • liečba tretej línie sa týka farmakologického manažmentu, vrátane antimuskariník a agonistov β3-adrenoceptora -stupeň B

 • liečba štvrtej línie je invazívna nervová regulácia. Jeho použitie si však vyžaduje rôzne úvahy a diskusie.

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje