bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ochorenie močových ciest a močového mechúra - ambulancia, dom byliniek

Ochorenia močových ciest a močového mechúra

práve čítate

čo je nové?    ambulancia    ochorenia močových ciest a močového  mechúra

Ochorenia močových ciest a močového mechúra - ambulancia

Stručne

Ochorenia močových ciest tvoria skupinu chorôb vrátane ochorení močových ciest, močového mechúra a močovej trubice. Do tejto skupiny nepatria ochorenia obličiek,  tejto téme sa venujeme v osobitnej kapitole.

Patogenéza ochorení močových ciest a močového mechúra

Veľmi častým spúšťačom ochorení močových ciest a močového mechúra je zápalová reakcia na infekciu, väčšinou bakteriálnu. Uropatogénne baktérie, ktoré spôsobujú zápalové procesy močového mechúra a močových ciest môžu pochádzať z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia.

Prienik mikroorganizmov do močového traktu je možný napríklad:

  • Šírenie infekcie krvou do močového traktu sa vyskytuje najčastejšie u imunodeficientných jedincov alebo novorodencov. Obvyklými patogénmi sú Staphylococcus aureus, Candida species, Salmonella spp. a Mycobacterium tuberculosis, ktoré sa šíria z primárneho ložiska v organizme.

  • Šírenie infekcie z okolitých orgánov, napr. pri náhlych brušných príhodách, fistulách a podobne

  • Najčastejší spôsob šírenia infekcie je retrográdny prienik mikroorganizmov cez močovú rúru. Podstatne vyššia incidencia u žien je daná anatomickými pomermi vonkajších genitálií ženy. Krátka ženská močová rúra v kombinácii s bezprostrednou blízkosťou vagíny a rekta predisponuje ženy k častejšiemu výskytu.

  • Zavedená uretrálna cievka, alebo invazívne vyšetrenie cez močovú rúru výrazne zvyšujú riziko vzniku infekcie močového traktu. Najčastejšími pôvodcami sú enterobaktérie, ktoré kolonizujú celú oblasť perinea a vonkajšieho ústia močovej rúry.

  • Rizikovou skupinou pre infekciu močových ciest sú muži postihnutí hyperpláziou prostaty.

Väčšina infekcií horných a dolných močových ciest je spôsobené kmeňom Escherichia coli, iné, menej často sa vyskytujúce patogény sú Staphylococcus saprofyticus, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter spp. a enterokoky. Spomedzi nozokomiálnych kmeňov sú najčastejšími pôvodcami Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. a Staphylococcus spp.

Príznaky ochorenia

ochorenie močových ciest a močového mechúra - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje