bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm pankreasu - prírodná lekáreň

čo je nové?    prírodná lekáreň    rakovina   karcinóm pankreasu

Karcinóm pankreasu prírodná lekáreň

Stručne

Rakovina pankreasu je ochorenie, pri ktorom sa v tkanive pankreasu vyvíjajú malígne rakovinové bunky. Kvôli skrytým klinickým prejavom, obmedzeným možnostiam liečby a vedľajším účinkom sa rakovina pankreasu považuje za jednu z najťažšie liečiteľných druhov rakoviny.  Miera prežitia viac ako 3 mesiace je na úrovni 9% a to i napriek konvenčným liečebným postupom vrátane chirurgickej terapie a chemoterapie. Je preto prirodzené, že čoraz viac pacientov s týmto ochorením sa obracia na potenciálne využitie prírodných produktov a to ako alternatívnu, resp adjuvantnú liečbu.

Karcinóm pankreasu - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje