bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Rakovina - prírodná lekáreň

čo je nové?    lekáreň      rakovina

Rakovina - prírodná lekáreň

V súčasnosti je hlavnou stratégiou liečby rakoviny chirurgická resekcia. Nasleduje rádioterapia a chemoterapia. Iné prostriedky liečby rakoviny, ako je imunoterapia, cielená terapia alebo  bylinná terapia viedli v posledných rokoch k významným prelomom v liečbe rakoviny. V posledných rokoch sa uskutočnilo množstvo klinických a laboratórnych štúdií s cieľom stanoviť účinnosť alternatívnych terapii pri liečbe rakoviny Chirurgická resekcia zostáva prvou voľbou pri liečbe nemetastatického karcinómu. Stúpajúcu tendenciu má liečba rakoviny rádioterapiou alebo chemoterapiou v kombinácii s bylinnou medicínou. Napríklad bylinná zmes Glycyrrhiza uralensiis, Paeonia lactiflora, Scutellaria baicalensis, Ziziphus jujuba, prináša pozoruhodné výsledky pri liečení pacientov s pokročilým hepatocelulárnym karcinómom, karcinómom renálnych obličkových buniek a karcinómom štítnej žľazy v kombinácii so Sorafenibom (inhibítor proteikinázy).

Štúdia rakoviny pankreasu preukázala, že kombinovaná liečba 8 g perorálneho kurkumínu denne s chemoterapiou na báze gemcitabínu bola bezpečná a vhodná na použitie u pacientov. Cisplatina je považovaná za jednu z najúčinnejších chemoterapeutík. V bunkách ľudského hepatómu sa ukázalo, že resveratrol zlepšuje toxicitu cisplatiny mechanizmom závislým od apoptózy. Hlavným cieľom chemoterapie bolo vyvolať apoptózu v rakovinových bunkách, čo nevyhnutne viedlo k rôznym nepriaznivým účinkom, ako sú génové mutácie, bunková toxicita a rezistencia na lieky. Bylinná medicína môže zohrať dôležitú úlohu pri znižovaní nežiaducich účinkov spôsobených chemoterapiou, čím sa zlepšuje terapeutický výsledok a kvalita života pacientov. 

Rádioterapia je ďalšou dôležitou terapeutickou technikou v boji proti rakovine. Uvádza sa, že približne polovica žien s rakovinou prsníka v rozvinutých krajinách dostáva rádioterapiu. Bylinná liečba pôsobí ako rádiosenzibilizačné činidlo na liečbu rakoviny. Napríklad kurkumín môže senzibilizovať bunky nazofaryngeálneho karcinómu na žiarenie prostredníctvom regulácie tvorby ROS a expresie nekódujúcej RNA.  Resveratrol a berberín zvyšujú radiosenzitivitu v nosohltane karcinomových buniek. Okrem toho má rádioterapia problém, že nevyhnutne zahŕňa vystavenie nerakovinových tkanív žiareniu, čo vedie k vedľajším účinkom, ako je xerostómia, hepatotoxicita alebo pneumonitída. Bylinná liečba je sľubná doplnková terapia, ktorá sa používa nejednotne pri liečbe nežiaducich účinkov vyvolaných rádioterapiou. Výsledky systematického prehľadu ukázali, že liečba pomocou bylinnej terapie znížila výskyt radiačnej xerostómie, ktorá sa pozoruje u 80 % pacientov s rakovinou hlavy a krku, ktorí dostávajú rádioterapiu. Bylinná terapia bola  navrhnutá ako účinná doplnková liečba na zníženie výskytu chronickej hepatitídy u pacientok s rakovinou prsníka, ktoré dostávajú rádioterapiu a/alebo chemoterapiu. 

Rakovina - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje