bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Mnohopočetný myelóm - prírodná lekáreň

Mnohopočetný myelóm nie je taký bežný ako napríklad rakovina prsníka, čreva, pľúc alebo prostaty, ale ide o druhé najčastejšie onkologické ochorenie krvi po non-Hodgkinovom lymfóme*. Jeho incidencia* stúpa s vekom, a preto je považovaná za ochorenie starších ľudí. Pravdepodobnosť, že osoba, žijúca v Európe, ochorie na MM počas svojho života, je 0,31 %. Znamená to napríklad, že v Európe je ročne diagnostikovaných 4 až 6 prípadov zo 100 000 ľudí. Incidencia* u žien je nižšia. Priemerný vek pri diagnóze je 72 rokov. Miera incidencie je vyššia u ľudí afro-amerického pôvodu ako u aziatov. (zdroj: www.anticancerfund.org)

Kaplan-Meierove krivky celkového prežívania pacientov s mnohopočetným myelómom podľa trvania liečby  tradičnou bylinnou medicínou- zelená čiara a neužívateľa -modrá čiara. Pacienti v skupine  tradičnej blinnej medicíny mali vyššiu kumulatívnu mieru prežitia (log-rank test, P < 0,0001).

Zdroj MUDr. Chia-Yu Huang , MUDr. Mei-Yao Wu , PhD  Yu-Hung Kuo , MS ,MUDr.  Sio-Ian Tou , MUDr.Hung-Rong Yen,  PhD

čo je nové?   prírodná lekáreň   rakovina   mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm  prírodná lekáreň

Stručne

Mnohopočetný myelóm je hematologické malígne ochorenie, ktoré vzniká abnormálnym  množením  plazmatických buniek Plazmatické bunky sú typom bielych krviniek, tvoriacich sa v kostnej dreni. Tieto bunky sú súčasťou imunitného systému a ich funkciou je produkovať protilátky, ktoré nás chránia pred infekciami. 

Poukázať na prítomnosť mnohopočetného myelómu môžu príznaky - únava, časté infekcie a zápaly, bolesť kostí alebo spontánne zlomeniny. Diagnostikovať mnohopočetný myelóm s určitosťou je však možné len na základe laboratórnych vyšetrení. Viac o diagnostike mmnohopočetného myelómu tu.

Komplikácie vyvolané nástupom mnohopočetného myelómu

 • Mierne až ťažké problémy s obličkami spôsobené záťažou nadmernej filtrácie monoklonového proteínu.

 • Nahromadenie monoklonového proteínu na špecifických miestach v tele - Amyloidóza (srdce, obličky a iné). Abnormálne zásoby proteínu môžu spôsobiť chronický zápal alebo orgánové poškodenia

 • Periférna neuropatia: je výsledkom poškodenia nervov monoklonovým proteínom. Najčastejšie príznaky sú senzorické poruchy (mravčenie, zmena vnímania tepla v rukách a nohách atď).

Možnosti tradičnej bylinnej medicíny pri liečení mnohopočetného myelómu

 individuálne byliny        

bylinná zmes Shu-Jing-Huo-Xue-Tang 

 • Glycyrrhiza glabra

 • Angelica sinensis   

 • Paeonia sterniana

 • Rehmania glutinoza

 • Atractylodes lancea               

 • Achyranthes bidentdata       

 • Citrus reticulata Blanco         

 • Prunus persica                         

 • Clematis chinensis                   

 • Ligusticum chuanxiong

 • Stephania tetrandra 

 • Saposhnikovia divaricata     

 • Gentiana manshurica             

 • Zingibier officinale

Mnohopočetný myelóm - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje