bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Rakovina močového mechúra - prírodná lekáreň

Rakovina močového mechúra  je celosvetovo deviata najčastejšia rakovina s 550 000 novými prípadmi a 200 000 úmrtiami ročne. Približne 75 % pacientov s rakovinou močového mechúra trpí nesvalovo-invazívnym karcinómom močového mechúra, zatiaľ čo 25 % má už v čase diagnózy svalovú invazívnu rakovinu močového mechúra. U 10-15 % pacientov s MIBC sa zistí metastatický karcinóm.

Rakovina močového mechúra práve čítate

čo je nové?   prírodná lekáreň   rakovina   rakovina močového mechúra

Rakovina močového mechúra - prírodná lekáreň

Rakovina močového mechúra je rakovinou močového systému. Pretože svalová invazívna rakovina močového mechúra má vysokú úmrtnosť a nesvalová invazívna rakovina močového mechúra má vysokú mieru recidív, oba typy rakoviny spôsobujú pacientom značnú fyzickú a fyziologickú bolesť. Okrem toho sa pri klasickej liečbe rakoviny chemoterapiou alebo rádioterapiou vyskytujú mnohé nežiadúce účinky. To sú niektoré z dôvodov, prečo sa mnohí pacienti s diagnózou rakoviny močového mechúra obracajú na liečiteľov s nádejou, že im bylinná medicína pomôže pri zvládaní tohto ochorenia.

V  poslednej dobe sa vykonalo mnoho vedeckých štúdii s cieľom identifikovať  rastliny a ich účinné zložky na liečbu a prevenciu rakoviny močového mechúra. V kombinácii s poznatkami tradičnej bylinnej medicíny dnes vieme poukázať na byliny, ktoré môžu byť potenciálne prospešné pri liečbe a zvládaní tohto ochorenia.

Ako najúčinnejšia bioaktívna látka v boji s rakovinou močového mechúra sa javí kurkumín, ktorý je schopný na rôznych metabolických a signálnych dráhach inhibovať kľúčové mechanizmy tvorby nádorov močového mechúra, vrátane proliferácie, rastu, angiogenézy a tvorby metastáz. Okrem toho kurkumín chráni orgány pred toxicitou vyvolanou chemoterapiou, takže môže byť súčasne adjuvantnou terapiou. Nasledujúci prehľad poskytuje informácie o najčastejšie používaných bylinách pri boji s rakovinou močového mechúra.

  1. Astragalus membranaceus

  2. Angelica sinensis

  3. Curcuma longa

  4. Codonopsis pilosula

  5. Glycyrrhiza glabra 

  6. Paeonia lactiflora

  7. Panax ginseng

  8. Scutellaria baicalensis

  9. Zitiphus jujuba

  10. Calophyllum dispar

Viac o bylinnej liečbe sa dozviete tu

Rakovina močového mechúra - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje