bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm hrubého čreva a konečníka, kolorektálny karcinóm - prírodná lekáreň

čo je nové?    prírodná lekáreň    rakovina   karcinóm hrubého čreva a konečníka

Kolorektálny karcinóm prírodná lekáreň

Stručne

Karcinóm hrubého čreva, tiež kolorektálny karcinóm,  je ochorenie postihujúce hrubé črevo tvorbou malígnych nádorov s tendenciou metastázovania do iných orgánov.

Patogenéza

Tvorba malígneho nádoru v hrubom čreve sa zvyčajne začína tvorbou polipov →  benígnych tkanív, ktoré sa tvoria na vnútornej strane hrubého čreva. Postupom času sa niektoré z týchto polypov môžu, ale aj nemusia, zvrhnúť na rakovinové.

Pravdepodobnosť, že sa polyp rozvinie na karcinóm, závisí od typu daného polypu. Existujú dve hlavné kategórie polypov, neoplastické a non-neoplastické.

 • Medzi non-neoplastické polypy patria hyperplastické polypy, zápalové polypy, pseudopolypy a hamartómy. Zápalové polypy sa môžu vyskytnúť pri ulceróznej kolitíde alebo Crohnovej chorobe hrubého čreva. Hamartomatózne polypy sú výrastky tvorené zmesou tkanív. Obsahujú hlienové žliazky, cysty a spojivové tkanivo infiltrované bielymi krvinkami. Hyperplastické polypy vznikajú hyperpláziou, teda zmnožením buniek sliznice. Non- neoplastické polypy majú veľmi nízky, priam nulový, potenciál rakovinovej transformácie.

 • Neoplastické polypy zahŕňajú adenómy a pílové polypy. Väčšina neoplastických  polypov hrubého čreva sú adenómy. Pílové polypy môžu byť rakovinové v závislosti od ich veľkosti a umiestnenia v hrubom čreve. Všeobecne platí, že čím je polyp väčší, tým väčšie je riziko vzniku rakoviny, najmä u neoplastických polypov.

Rizikové faktory


 • nedostatok pohybu a obezita

 • nevhodná strava

 • osobná anamnéza

 • rodinná anamnéza

 • vek

 • prítomnosť zápalu asociovaná s oxidačným stresom a diabetom

 • liekové epizódy

Fázy ochorenia

0. ŠTÁDIUM

Toto je najskoršie štádium rakoviny hrubého čreva. V sliznici, najvnútornejšej vrstve, čreva sa nachádzajú abnormálne bunky. Tieto abnormálne bunky sa môžu, ale nemusia šíriť do blízkeho normálneho tkaniva. Stupeň 0 sa tiež nazýva karcinóm in situ.

I. ŠTÁDIUM

V prvom štádiu sa v sliznici vytvorí malý polyp, ktorý sa šíri do podsliznicového väziva, alebo do svalovej vrstvy steny hrubého čreva.

II. ŠTÁDIUM

Pri rakovine hrubého čreva v 2. štádiu je ochorenie o niečo pokročilejšie ako v 1. štádiu a ďalej sa klasifikuje ako štádium 2A, 2B alebo 2C.

 • IIA - Rakovina sa nerozšírila do lymfatických uzlín alebo blízkeho tkaniva. Dosiahla vonkajšie vrstvy hrubého čreva, ale úplne neprerástla.

 • IIB - Rakovina sa nerozšírila do lymfatických uzlín, ale prerástla cez vonkajšiu vrstvu hrubého čreva, do viscerálnej pobrušnice. Toto je membrána, ktorá obaľuje brušné orgány.

 • IIC - Rakovina sa nenachádza v blízkych lymfatických uzlinách, ale okrem rastu cez vonkajšiu vrstvu hrubého čreva prerástla aj do blízkych orgánov alebo štruktúr.

III. ŠTÁDIUM

Rakovina hrubého čreva 3. stupňa je klasifikovaná ako štádium 3A, 3B a 3C.

 • IIIA - Nádor prerástol do svalových vrstiev hrubého čreva alebo cez ne a nachádza sa v blízkych lymfatických uzlinách. Nešíril sa do vzdialených uzlín alebo orgánov.

 • IIIB - Nádor prerástol cez najodľahlejšie vrstvy hrubého čreva a preniká cez vnútornú časť pobrušnice alebo napáda iné orgány alebo štruktúry. Nachádza sa v 1 až 3 lymfatických uzlinách. Alebo nádor neprechádza cez vonkajšie vrstvy steny hrubého čreva, ale nachádza sa v 4 alebo viacerých blízkych lymfatických uzlinách.

 • IIIC - Nádor prerástol cez svalové vrstvy a rakovina sa nachádza v 4 alebo viacerých blízkych lymfatických uzlinách, ale nie vo vzdialených miestach.

IV. ŠTÁDIUM

Rakovina hrubého čreva v štádiu 4 je rozdelená do dvoch kategórií, štádia 4A a 4B.

 • IVA - Táto fáza naznačuje, že rakovina sa rozšírila do jedného vzdialeného miesta, napríklad do pečene alebo pľúc.

 • IVB - Toto najpokročilejšie štádium rakoviny hrubého čreva naznačuje, že rakovina sa rozšírila na dve alebo viac vzdialených miest, napríklad do pľúc a pečene.

Dovoľte, aby sme sa pri liekových epizódach zastavili. Z našich skúseností vyplýva, že niektoré skupiny liekov významne prispievajú k možnosti vzniku kolorektálneho karcinómu. Napríklad lieky s účinnou látkou kyselina acetylsalicová - aspirin, acylpyrin, lieky označované ako nesteroidné protizápalové lieky, predovšetkým tie s účinnou látkou diklofenak - flector, diklofenak a pod. Obe účinné látky prispievajú k porušovanie slizníc hrubého čreva, k vnútornému krvácaniu. V druhom slede sú to skupiny liekov na liečenie astmy, digitalisové prípravky a fenmetrazín.

Alternatívna a adjuvantná liečba kolorektálneho karcinómu

Bylinná liečba kolorektálneho karcinómu je zameraná na

 • tlmenie nežiadúcich účinkov chemoterapie a rádioterapie v oblasti gastrointestinálneho traktu

 • tlmenie sprievodných anemických príznakov

 • preklenutie času oneskorenia liečby na strane systému

 • inhibícia angiogenézy

 • inhibíciu enzýmov blokujúcich chemoterapeutické lieky


Stôl 1 - preklenutie času oneskorenia liečby na strane systému

Čakacie doby na onkologickú operáciu na strane systému sú od  32 dní a viac. Záleží to od celkovej epidemiologickej situácie a od úrovne toho ktorého zariadenia.  Je dôležité, aby bola táto doby využitá na posilnenie organizmu pacienta pred zákrokom. Nasadenie intenzity liečby záleží od fázy, v ktorej bolo ochorenie diagnostikované a od celkového zdravotného stavu. Odporúčame tieto byliny a ich formulácie.

 individuálne byliny        

 • Acorus calamus

 • Silybum marianum

 • Melissa officinalis

 • Sanguisorba officinalis

 • Agrimonia Eupatoria

 • Salvia officinalis   

bylinná zmes - podpora pečene

 • Ocimum sanctum

 • Silybum marianum

bylinná zmes - podpora sleziny

 • Viscum album

 • Petroselium sativum

 • Bryonia alba

 • Hedera helix

 • Hypericum perforatum


Stôl 2 - tlmenie sprievodných anemických príznakov

Anémia býva sprievodným stavom pacientov s s kolorektálnym karcinómom. Je to spôsobené sprievodným zápalom, ktorý znižuje produkciu červených krviniek. Okrem toho mnoho chemoterapií narúša kmeňové bunky, spomaľujú aktivitu kostnej drene a tým aj produkciu nových krviniek.

individuálne byliny


 • Urtica dioica

 • Salvia miltiorrhiza

 • Astragalus membranaceus

 • Beta vulgaris

 • Thymus serpillum

 • Agrimonia eupatoria

 • Angelica sinensis

bylinná zmes - stôl 1

 • Urtica dioica

 • Hypericum perforatum

 • Rubus idaeus

 • Rubus plicatus

 • Rosa canina

bylinná zmes - stôl 2

 • Thymus serpillum

 • Brassica oleracea v. italica

 • Petroselinum crispum 

bylinná zmes - stôl 3

 • Astragalus membranaceus

 • Angelica sinensis

 • Salvia miltiorrhiza


Stôl 3 - inhibícia enzýmov blokujúcich chemoterapeutické lieky

V onkológii sú liekové interakcie dôležité z hľadiska presného  terapeutického zacielenia a inherentnú toxicitu mnohých protirakovinových látok. Aktivita enzýmov cytochrómu P450 v gastrointestinálnej stene je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré môžu podporiť biologickú dostupnosť perorálne podávaných protirakovinových látok, ktoré sú substrátmi CYP3A

individuálne byliny

 • Echynacea purpurea ►

 • Ganoderma lucidum ► 

 • Dioscorea tuber ►

 • Curcuma longa ►

 • Urtica dioica ►

 • Hypericum perforatum 

Individuálne bylinné prípravky a nebylinné látky


 • Repíkový olej

 • Rybí olej

 • Srvátka z ovčieho mlieka

 • Propolis


Stôl 4 - tlmenie nežiadúcich účinkov chemoterapie a rádioterapie v oblasti gastrointestinálneho traktu

Chemoterapiou vyvolaná gastrointestinálna toxicita → vrátane nevoľnosti a vracania, anorexie, hnačky, zápchy, orálnej mukozitídy, bolesti brucha a abdominálnej distenzie, ovplyvňuje kvalitu života pacientov s kolorektálnym karcinómom (CRC), klinickú aplikáciu liečiv, a v konečnom dôsledku aj účinnosť celej terapie. Niektoré závažné komplikácie gastrointestinálnej toxicity → bakteriémia a sepsa, môžu spôsobiť zníženie dávky a v závažných prípadoch aj ukončenie liečby.

individuálne byliny

 • Glycyrrhiza glabra

 • Arctium lappa

 • Rheum officinale 

 • Codonopsis pilosula

 • Atractylodes macrocephala 

 • Angelica sinensis


Stôl 5 -inhibícia angiogenézy

Angiogenéza je tvorba nových kapilár z primárnych krvných ciev a podieľa sa na niektorých patologických procesoch, ako je rast nádorov a metastázy. Angiogenéza v nádoroch je ovplyvnená zacielením na niekoľko molekúl vrátane oxidu dusnatého (NO) a enzýmu cyklooxygenáza (COX) →  jeden z najdôležitejších aktívnych enzýmov v procese angiogenézy. Okrem toho niektoré z rastových faktorov, ako je vaskulárny endoteliálny rastový faktor, sú vysoko špecifické pre endotelové bunky, zatiaľ čo iné, ako napríklad matricové metaloproteinázy (MMP) a základný fibroblastový rastový faktor (bFGF), majú širšie spektrum cieľov. Aktivačné faktory môžu byť vylučované nádorovými bunkami, okolitými tkanivami, fibroblastmi alebo makrofágmi, ktoré vstupujú do nádorového mikroprostredia.

Sekundárne metabolity rastlín môžu spomaliť rast rakovinových buniek a súčasne v nich vyvolať apoptózu, čo vedie k eradikácii nádoru brzdením angiogenézy a tým aj metastáz. Interakcie takýchto aktívnych zložiek môžu poskytnúť imunitnému systému príležitosť identifikovať nádorovú bunku a reagovať na ňu.

individuálne byliny pre inhibíciu COX


 • Zingiber officinale

 • Allium sativum

 • Boswelia serrata

 • Curcuma longa

 • Panax ginseng

 • Aloe vera

 • Ananas comusus

individuálne byliny pre inhibíciuVEGF

 • Polygonum cuspidatum

 • Artemisia annua

 • Viscum album

 • Curcuma longa

 • Camelia sinensis

 • Vitis vinefera

 • Scutellaria baicaliensis

 • Angelica sinensis

 • Silybum marianum

 • Taxus brevifolia ►    

V roku 2017 bolo na Slovensku diagnostikovaných 4 562 prípadov rakoviny konečníka a hrubého čreva. V roku 2020 to bolo už 4 821 novo diagnostikovaných prípadov.

Zdroj: www.NPZ.sk

Chcem vedieť viac o bylinnej terapii

Karcinóm hrubého čreva a konečníka, kolorektálny karcinóm - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje