bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm pľúc - prírodná lekáreň

čo je nové?    prírodná lekáreň    rakovina   karcinóm pľúc

Karcinóm pľúc - prírodná lekáreň

Stručne

Alternatívna liečba pacientov s karcinómom pľúc môže zahŕňať rôzne terapetické postupy a techniky. Od najmodernejších, ako sú lokálna rádiofrekvenčná hypertermia, cez akupunktúru, až po tradičnú ázijskú medicínu a najmodernejšíe poznatky bylinnej medicíny. 

Prípadová štúdia

Práve kombináciou uvedených liečebných postupov bol vyliečený 80 ročný kórejský pacient, ktorému diagnostikovali v roku 2015 karcinóm v pľúcach v obmedzenom štádiu - 36 mm uzol v pravom laloku. Anamnéza tohto pacienta zahŕňala tuberkulóznu lymfadenitídu pred 25 rokmi, ktorá bola vyliečená po liekoch, a rakovinu hrubého čreva pred 7 rokmi, ktorá bola chirurgicky resekovaná. Od roku 2009 má diagnostikovanú stredne závažnú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a angínu pectoris. Jeho sociálna anamnéza bola významná pre fajčenie jednej škatuľky cigariet denne po dobu 50 rokov, príležitostné užívanie alkoholu a neužívanie iných návykových látok. Jeho výkonnostný stav bol vyhodnotený ako obmedzený vo fyzicky namáhavej činnosti, ale ambulantný a schopný vykonávať prácu ľahkej alebo sedavej povahy, napr. ľahké domáce práce, kancelárske práce. Štandardná súbežná chemorádioterapia bola pre jeho komorbidity neúnosná. Pacient sa rozhodol pre alternatívnu liečbu, ktorá pozotávala z vyššie uvedených liečebných postupov. V rámci lokálnej rádiofrekvenčnej hypertermii pomocou zariadenia EHY 2000 (Oncotherm GmbH, Troisdorf, Nemecko). Aplikovala sa elektróda s priemerom 30 cm a vykonávala 60 minút na 12 sedeniach, tri sedenia za týždeň. Aplikovaný výkon sa postupne a lineárne zvyšoval od 60 do 140 W v závislosti od tolerancie pacienta. Ďalej sa aplikoval vodný extrakt z imela bieleho z hostiteľského stromu Fraxinus, ktorý bol injektovaný subkutánne. Počiatočná dávka bola 0,02 mg trikrát týždenne, ktorá sa postupne zvyšovala 10-násobne. Od apríla 2016 dostával pacient 20 mg dvakrát týždenne a od augusta 2016 rovnakú dávku 1 x týždenne. Súčasne pacient užíval bylinný zápar zo zmesi

 • Astragalus membranaceus (6g)

 • Panax ginseng (4g)

 • Atractylodes macrocephala Koidzumi (4g)

 • Glycyrrhiza uralensis (4g)

 • Angelicagigas Nakai (2g)

 • Citrus unshiu Markovich (2g)

 • Cimicifuga heracleifolia (2g)

 • Bupleurum falcatum L. (2g)

Viaceré bylinky, ktoré sa tradične používajú vo východnej Ázii, preukázateľne zlepšujú nádorové mikroprostredie imunomodulačnými alebo antiangiogénnymi účinkami na obnovenie imunitných funkcií súvisiacej s vekom zvýšením prirodzenej aktivity proti nádorovým bunkám a významným zvýšením hladiny interferónu IFN-y v sére. Predklinické štúdie tiež preukázali, že zvyšujú imunitnú aktivitu vrátane obnovenia protinádorovej reakcie T-buniek, indukcie zvýšenia aktivity imunitného systému, dozrievania dendritických buniek a mitogénnej aktivity na lymfocyty. 

Lokálna rádiofrekvenčná hypertermia bola navrhnutá ako prijateľné adjuvans na liečbu. Rakovinové bunky sú citlivé na vysokú teplotu kvôli dezorganizovanej a kompaktnej vaskulárnej štruktúre v porovnaní so zdravými tkanivami, ktoré si ľahšie udržia svoju teplotu. Hypertermia je priamou príčinou apoptózy nádorových buniek, ako aj produkcie proteínov tepelného šoku, ktoré poskytujú nádorovo selektívnu cieľovú rozpoznávaciu štruktúru pre prirodzené zabíjačské bunky. Podobne extrakt z imela sa v súčasnosti používa ako dôležitá súčasť adjuvantnej terapie nádorov. Tri zložky imela, konkrétne viskotoxíny, polysacharidy a lektíny, môžu byť zodpovedné za stimuláciu imunitného systému a inhibíciu rastu rakoviny. Okrem toho liečba extraktom z Viscum album spôsobila významnú inhibíciu angiogenézy in vitro a in vivo. Stručne povedané, tieto alternatívne liečby môžu byť zodpovedné za protirakovinové účinky v spôsobe zlepšenia nádorových mikroprostredí. Vo všeobecnosti sa u starších pacientov, podobne ako v prípadovej štúdii, očakáva slabé prežitie v porovnaní s mladšími pacientmi v dôsledku väčších komorbidít a slabého výkonu. Napriek nepriaznivej prognóze žil pacient s diagnózou karcinóm pľúc viac ako 2 roky po výlučne nekonvenčnej liečbe. Okrem toho sa počas 2 rokov nepozorovala žiadna toxicita. Zdá sa, že liečba uvedená vyššie by mohla byť kandidátom na inhibíciu progresie karcinómu pľúcu starších pacientov.

Terapetické ciele bylinnej medicíny karcinómu pľúc

Bylinná liečba karcinómu pľúc je zameraná na tri hlavné terapeutické ciele.

 • inhibícia signálnych dráh malígnych procesov - únik pred apoptózou, angiogenéza, imunitná rezistencia 

 • potláčanie symptómov, sprevádzajúcich rast a tvorbu karcinómu, hlavne hyperkalcémie a hyponatrémie a hypokaliémie

 • lepšie znášanie chemoterapie a rádioterapie

bylinná liečba inhibície signálnych dráh malígnych procesov

bylinná liečba na potláčanie symptómov, sprevádzajúcich rast a tvorbu karcinómu

bylinná liečba na lepšie znášanie chemoterapie a rádioterapie

Karcinóm pľúc - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje