bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm pľúc - ambulancia

čo je nové?    ambulancia    rakovina   karcinóm pľúc

Karcinóm pľúc ambulancia

Stručne

Zachytenie karcinómu pľúc vo včasných štádiách nie je jednoduché, nakoľko pľúca obsahujú malý počet senzitívnych nervových vlákien a ich kompen­začná schopnosť je veľká, a tak neexistujú včasné varovné signály. Klinické  prejavy sa objavia keď je už karcinóm v pokročilom štádiu. Väčšina prípadov diagnostikovaných v predklinickom štádiu je viac menej náhodný nález v súvislosti s vyšetreniam na iný účel.

Príznaky ochorenia

Oplatí sa preto venovať pozornosť udalostiam, ktoré nemusia, ale môžu byť prvými signálmi nepriaznivého stavu. 

> Dýchavica

> Zachrípnutie

> Zápal priedušiek alebo zápal pľúc 

> Bolesť na hrudníku

> Chudnutie

> Bolesť kostí

Vykašliavanie krvi  

> Sipot                                                                                                     

> Chronická únava                                                                                     

> Opuch lymfatických uzlín

Pri podozrení na existenciu jedného, alebo viacerých uvedených príznakov lekár naordinuje rontgenové vyšetrenie. Ešte pred tým však zisťuje rodinnú anamnézu, aby sa uistil, že ide skutočne o podozrenie na pľúcny nález. Nasleduje CT vyšetrenie, ktorého lúče vytvoria podrobné prierezové zábery tela.  Toto vyšetrenie môže ukázať veľkosť, tvar a aj polohu prípadných pľúcnych  nálezov. Môže objaviť aj  zväčšené lymfatické uzliny s obsahom nádoru. Ak je to potrebné, medzi nasledujúce vyšetrenia patria MRI - magnetická rezonancia, PET - skenovanie pomocou pozitrónovej emisnej tomografie. Definitívna diagnóza sa v prípade  pochybností stanoví biopsiou a posúdením nálezu pľúcnych buniek v laboratóriu.

Biopsia pľúcnych buniek môže potvrdiť ale aj vyvrátiť hypotézu  o malígnom náleze. V prípade jej potvrdenia poukáže  na typ nálezu, od ktorého bude potom záležať aj navrhovaná terapia.. Môže sa jednať o niektorý z nemalobunkových karcinómov → Adenokarcinóm, Spinocelulárny epidermoidný karcinóm, alebo malobunkový karcinóm, ktorý tvorií asi 5 až 15% nálezov. Tento typ má tendenciu rásť rýchlejšie a šíri sa oveľa rýchlejšie ako nemalobunkový karcinóm pľúc.  

Z hľadiska štádia ochorenia môže nález poukázať na niektorý nasledujúcich stavov → nález len na pľúcach,  nález na pľúcach a na lymfatických uzlinách, nález metastáz vo viacerých orgánoch v tele                                                                                                 

Pľúcny karcinóm sa obvykle lieči kombináciou niekoľkých liečebných postupov v závislosti od typu a štádia ochorenia, veku pacienta a celkovej vitality.  Ľudia s nemalobunkovým karcinómom môžu byť liečení chirurgickým zákrokom. chemoterapiou, rádioterapiou, cielenou terapiou alebo kombináciou týchto liečebných postupov. Pacienti s malobunkovým karcinómom sú zvyčajne liečení rádioterapiou a chemoterapiou. 

  • Operácia - chirurgické odstránenie rakovinového tkaniva   

  • Chemoterapia - použitie špeciálnych liekov na zmenšenie alebo usmrtenie rakoviny. Lieky môžu byť vo forme tabliet alebo sa podávajú priamo do žíl.                

  • Ožarovanie - použitie vysokoenergetických lúčov na zabitie rakoviny       

  • Cielená terapia - použitie liekov na blokovanie rastu a šíreniu rakovinových buniek. Lieky sú tak ako pri chemoterapii buď podávané ako tablety, prípadne sa podávajú intravenózne.

Pacienti starší ako 80 rokov nie sú zvyčajne odporúčaní na niektorú z uvedených terapíí a liečba sa zameriava na lepšie prežívanie ochorenia. Pre tento typ pacientov, pre pacientov v terminálnych štádiách ochoreniach, ako aj pre tých, ktorí z rôznych dôvodov odmietajú uvedené navrhované terapie sú k dispozícii aternativne liečebné postupy, vrátane tradičnej prírodnej medicíny. Viac o adjuvantnom a  alternatívnom liečení pľúcneho karcinómu sa dočítate tu    

Karcinóm pľúc sa podieľa viac než   13 % na všetkých nádorových ochoreniach v Európe i v USA. Najvyššiu incidenciu výskytu pľúcneho karcinómu majú Severná Amerika a Európa, najnižšiu Afrika a Južná Amerika. (Zdroj Globocan.) 

Karcinóm pľúc - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje