bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Rakovina - ambulancia

čo je nové?    ambulancia   rakovina

Rakovina  ambulancia

STRUČNE

Rakovina je skupina chorôb, ktoré majú spoločné vlastnosti: postihujú bunky, základné jednotky tela. Aby sme vedeli ako sa správa rakovina, treba najprv vedieť, ako pracujú normálne bunky. V ľudskom tele sú ich miliardy. Normálne bunky rastú a delia sa, aby vytvorili nové bunky. Bunky obyčajne určitý čas vykonávajú svoje funkcie a potom zomierajú. Tento proces pomáha udržať telo zdravým. Niekedy však bunky nezomrú, delia sa a tvoria nové bunky, ktoré telo nepotrebuje. Také bunky tvoria masu tkaniva označovanú ako karcinóm, nádor alebo tumor. Nádory môžu byť benígne, alebo malígne. Benígne nádory nemajú charakter rakoviny.
Bunky benígnych nádorov sa nešíria do ostatných častí tela. Spravidla sa dajú odstrániť a ak sa odstránia celkom, znova sa neobjavia. Bunky malígnych nádorov sú nenormálne, delia sa nekontrolovane, bez akýchkoľvek pravidiel a nezomrú. Môžu prerásť do okolitých orgánov a poškodiť ich. Ak rakovinové bunky vstúpia do krvného riečiska alebo do lymfatického systému, môžu sa z primárneho ložiska šíriť a tvoriť nové (sekundárne) nádory v iných orgánoch. Šírenie rakoviny sa označuje ako metastázovanie a sekundárny nádor ako metastáza. Ak sa rakovina obličky šíri mimo obličku (metastázuje), nádorové bunky sa najprv nájdu v lymfatických uzlinách. Odtiaľ sa môžu šíriť do vzdialených orgánov, ako sú kosti, pečeň a pľúca a pod. Nové, sekundárne nádory - metastázy - majú tie isté nenormálne bunky ako primárny nádor. Napr. rakovina obličky sa často šíri do pľúc; rakovinové bunky v pľúcach sú bunky rakoviny obličky, nie rakoviny pľúc. Zdroj: Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc

Zhubné nádory sú klasifikované podľa typu buniek:

  • Karcinómy - vznikajú z epiteliálnych buniek - patria sem karcinómy pľúc, prsníka, prostaty, pankreasu, hrubého čreva a iné.

  • Sarkómy - nádory zo spojivového tkaniva - patria sem nádory kosti, chrupavky, tuku, nervov a iné.

  • Lymfómy a leukémie - vznikajú z hematopoetických buniek kostnej drene a lymfatických orgánov (slezina, týmus, lymfatické uzliny).

  • Nádory zo zárodočných buniek - vznikajú z pluripotentných buniek - často v semenníkoch a vaječníkoch.

  • Blastómy - nádory z nezrelých prekurzorových buniek alebo embryonálneho tkaniva.

Rakovina - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje