bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm prostaty - prírodná lekáreň

čo je nové?    prírodná lekáreň    rakovina   karcinóm prostaty

Karcinóm prostaty - prírodná lekáreň

Stručne

Karcinóm prostaty je hormonálne podmienená rakovina.  Karcinogénne prostatické bunky vykazujú citlivosť na cirkulujúce androgény a spočiatku reagujú na rôzne metódy potláčania testosterónu. Napriek počiatočnému úspechu androgénovej deprivačnej terapie (ADT) pre pokročilú PCa sa prakticky u všetkých pacientov nakoniec vyvinú biochemické a klinické dôkazy rezistencie na liečbu. Tento stav ochorenia je známy ako kastračne odolný karcinóm prostaty (CRPC). Je to v podstate zložitý názov pre karcinóm schopný metastázovať do okolitých orgánov cez lymfu. 

Klasická liečba

Najčastejšie používané lieky na liečbu rakoviny prostaty sú inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), β-blokátory, statíny, protidoštičkové lieky a blokátory vápnikových kanálov  Nesteroidné antagonisty AR, ako je flutamid, enzalutamid a bikalutamid, môžu selektívne inhibovať aktivitu androgénu s menším počtom nepriaznivých účinkov v porovnaní s inými antagonistami AR. Po 18 mesiacoch liečby však u väčšiny pacientov došlo k následnej recidíve.

Bylinná liečba

Karcinóm prostaty je spojený s viac ako 150 zlúčeninami, ktoré interagujú s androgénnymi receptormi. Receptory, väzbové zlúčeniny a ich biosyntetické dráhy pozostávajú z terapeutických cieľov, ktoré môžu byť oslovené mnohými prírodnými zlúčeninami - sekundárnymu metabolitmi mnohých rastlín z celého sveta. Napríklad kurkumín, kvercetín, ericifolín, eugenol, nifatenóny A a B, glyceroléterové lipidy, sintokamidy A až E, izoflavóny prítomných v sójových  bôboch a emodín extrahovaný z rastliny Rheum palmatum.  

Karcinóm prostaty - prírodná lekáreň bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje