bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje metabolizmus purínov, dom byliniek

čo je nové?     bylinkový slovník    puríny    metabolizmus purínov

Metabolizmus purínov

Metabolizmus purínov označuje metabolické dráhy na syntézu a rozklad purínov, ktoré sú prítomné v mnohých organizmoch. Puríny sú biologicky syntetizované ako nukleotidy, konkrétne ribotidy, teda bázy naviazané na ribóza-5-fosfát. Adenín aj guanín (respektíve ich nukleotidy, adenozínmonofosfát a guanozínmonofosfát) sú odvodené od nukleotidu inozínmonofosfátu (IMP), čo je prvá zlúčenina v tejto dráhe s celým purínovým kruhovým systémom.

Puríny sú metabolizované niekoľkými enzýmami:                                                  Guanín                                                                                                                              > Nukleáza štiepi nukleotid                                                                                                  > Nukleotidáza tvorí guanozín                                                                                              > Fosforyláza purínových nukleozidov premieňa guanozín na guanín                            > Guanáza premieňa guanín na xantín                                                                                > Xantínoxidáza (XO) katalyzuje oxidáciu xantínu na kyselinu močovú                  Adenín                                                                                                                                    > Nukleáza štiepi nukleotid                                                                                                  > Nukleotidáza tvorí adenozín, následne adenozíndeamináza tvorí inozín                      > Alternatívne AMP deamináza tvorí IMP, z ktorého nukleotidáza tvorí inozín                  > Fosforyláza purínových nukleozidov premieňa inozín na hypoxantín                          > XO katalyzuje premenu hypoxantínu na xantín                                                              > XO potom premieňa xantín na kyselinu močovú

Regulácia biosyntézy purínových nukleotidov                                                            Tvorba 5'-fosforibozylamínu (PRA) z glutamínu a PRPP katalyzovaná PRPP aminotransferázou (PPAT) je regulačným krokom purínovej syntézy. Tento enzým je alostericky regulovaný prítomnosťou metabolitov. Vysoká koncentrácia PRPP tento enzým aktivuje, ale prítomnosť IMP, GMP a AMP vo vysokých koncentráciách inhibuje jeho pôsobenie. IMP, GMP a AMP sú teda nhibítory, zatiaľ čo PRPP je aktivátor. 

možno vás budú zajímať tieto knihy

metabolizmus purínov, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje